Gå til innhold

Bedre vannforhold i åpne merder – med SPA

Annonsørinnhold fra Vaki Pentair

Oppdrett i åpne merder byr på en rekke utfordringer. Den mest akutte av disse fikk – giftige alger – har vi dessverre hatt flere eksempler på i år.

En rekke av disse utfordringene kan løses ved å løfte rent og oksygenrikt vann inn i merden og høyere opp i vannsøylen. Dette komplette systemet gjør kontrollert sirkulasjon enkelt. SPA-systemet fra Vaki Pentair er  designet for blant annet algebekjempelse i Vancouver Island BC, Canada. Området er kjent for ha å ha noen av de verste algeangrepene i verden.

- Vi lå midt i leden for forsommerens algeutbrudd. Flere områder lengre sør var allerede hardt rammet, og algene var på vei inn i vårt område. Det var en fortvilet situasjon, og vi var desperat på søk etter noe som kunne hjelpe oss, sier Alf-Arild Jakobsen, Driftssjef Servicesenter fôring i Salmar Farming AS, Segment Nord.

- Vaki ble kontaktet. Og de rykket nærmest ut med blålys - på 17. mai -og fikk raskt installert SPA-anlegget på lokalitene Molvika og Oterneset med totalt 15 ringer. Nå vet vi naturligvis ikke hva resultatet ville blitt uten SPA, men vi mistet lite fisk. Og vi er ganske sikre på at vi kan takke SPA-anlegget for det. Anleggene er enkle å operere og robuste. Og vi føler oss langt bedre rustet mot neste algeinnvasjon (måtte det bli lenge til), legger han til. 

Aqua Nor: Besøk oss på stand F-526

Book et møte med oss på Aqua Nor

Diffuser plattformen (Illustrasjon/ visualisering: Pentair Vaki/ Nagelld)
Diffuser plattformen (Illustrasjon/ visualisering: Pentair Vaki/ Nagelld)

Anvendelsesområder:

Ved bruk av luseskjørt – ved lave eller -fluktuerende oksygennivåer i merdene - ved periodiske problemer med alger, plankton eller store mengder partikler – ved (for) høye eller lave temperaturer i overflaten – og for å hindre isdannelse inne i merden.

Balansert styring av luftvolum og spesialutviklede diffusere, gir luftbobler med optimal størrelse for kontrollert flytting av vannvolum; og dermed oksygenrikt, friskt vann til fisken. 

Sensor fra Pentair Vaki
Sensor fra Pentair Vaki

I SPA-produktet er diffusorene plassert i en sirkulær diffuser-plattform: Spesialutviklet for å kontrollert flytte vann i merden.
 
De robuste diffusorene er laget av gummi – og gir god kontroll over mengde luft som kjøres gjennom systemet til enhver tid. Alle slitedeler er montert slik at du med minimal bruk av verktøy selv kan skifte ut deler.

Under utvikling i en årrekke

SPA-vannløfteren er siden 2013 utviklet i samarbeide med internasjonale oppdrettsselskap. De senere år har en versjon tilpasset norske forhold og driftsmåte vært utviklet i samarbeide med oppdrettere og er nå i fritt salg. Systemer er levert til både store og mindre aktører i hele verden inklusive mange i Norge , Mowi Canada har systemer under leveranse nå.

Et komplett system

En avansert styringsenhet sikrer at SPA systemet gir balansert fordeling av luft i systemet, med individuell styring for hver enkelt merd. Luftstrømmen til en eller flere merder kan justeres  uten å påvirke luftstrømmen til de andre merdene. Hver enkelt diffuserplattform er også balansert mht luftstrøm.

Sensorer sikrer god kontroll over korrekt justeringen av miljøet i merden.

Les også: Slik håndterer Cermaq dødelig alger i Canada

Kompressorer fra Kaeser er anbefalt, men er ikke et krav (Illustrasjon/ visualisering: Pentair Vaki/ Nagelld)
Kompressorer fra Kaeser er anbefalt, men er ikke et krav (Illustrasjon/ visualisering: Pentair Vaki/ Nagelld)

Skreddersydde kompressor-løsninger

Pentair VAKI har inngått en global avtale med Kaeser om levering av kompressorer til SPA-systemet. Systemet er optimalisert for minimalt energiforbruk. Fokus er energisparing, systemoptimalisering, systemdesign – og levering av rett mengde luft til hver enkelt merd (merk at eksisterende generatorsett naturligvis også kan brukes).

 

Med og uten SPA i drift
Med og uten SPA i drift

Faste installasjoner – bedre kontroll

Vi anbefaler fast installasjon av SPA i merdene. Faste systemer har den fordelen at de alltid er klare for å forbedre forholdene i merdene, og du slipper tidkrevende operasjoner med å flytte utstyr når minuttene teller. Utstyr som alltid er i en driftsfase er også enklere å operere for nye brukere. SPA er utformet for å minimere faren for at utstyret kan henge seg opp i not og annet utstyr når installasjonene må flyttes.

Detaljene teller

Vaki Pentair har vært opptatt av ikke bare å løfte vann høyere opp i merden, men å se på strømningsmønstrene ved bruk av forskjellige diffusere – og deres innbyrdes plassering. Dette ble gjort gjennom studier av væskedynamikk, kombinert med full-skala utprøving hos oppdrettere.

Testingen muliggjorde valg av rette diffusere, med rett innbyrdes plassering – og og korrekt mengde luft og trykk.

Resultatet? Enkel, kontroller flytting av vann i merdenes vannsøyle. For å optimalisere miljøet.

Enkel styring – integrert datainnsamling

Vår sensorikkpakk – Point4 – gir deg informasjonen du trenger for å kunne justere optimal vannuskifting, samt å ha god kontroll på vannkvaliteten.

SPA er enkelt og styre og å kalibrere. Sensorikkpakken gir også mulighet for å systematisere miljødata fra dine merder – nasjonalt, regionalt eller internasjonalt – gjennom skyløsningen PenVault. (Dette er ikke en påkrevd løsning for å kjøre systemet, men det gir mange fordeler).


For ytterligere informasjon, referanser eller tilbud: Kontakt John Arve Kleppe (mobil: +4795705206 ) 

Aqua Nor: Besøk oss på stand F-526​

Book et møte med oss på Aqua Nor her

Har du en sak du
vil tipse oss om?