Gå til innhold

Digitalisering: godt nytt for laksen og oppdretterne

Annonsørinnhold fra Sealab

Bedre sensorer, bedre kameraer, mer data. En digitaliseringsbølge skyller over oppdrettsbransjen. De som er forberedt, kan sikre bedre kontroll. 

Digitalisering handler både om å legge til rette for mer og bedre digital informasjon, og å utnytte denne på en fornuftig måte. Innen lakseoppdrett utvides stadig listen over parametre vi kan måle – og kunnskapen om hvorfor det er viktig. Des mer data, jo bedre beslutningsgrunnlag.

Ny tid, nye løsninger

Godt kjent fra før er innhenting av informasjon om vær- og vannforhold som temperatur og vindstyrke. Mye av dette er tall som er relativt enkle å hente inn, enten eksternt – som fra Barentswatch og satellitter – eller fra egne sensorer, samt videoovervåking. 

Nye og bedre overvåkningssystemer gir oss i dag tilgang på langt mer data enn før. Som G-krefter, stressmåling, logging av AIS data, og gynging av fôrflåte. Alt dette er forhold som påvirker optimaliseringen av fiskehelse og bunnlinje. 

IoT visker ut grenser

I tillegg til at bedre hardvare genererer mer data – og dermed bedre beslutningsgrunnlag – gir det deg også langt mer kontroll og oversikt. Når sensorer, kamera og fôringsflåte er koblet opp til et nettverk, og utveksler data med hverandre, har du til enhver tid tilgang til nødvendig informasjon.

Denne tilkoblingen lar deg også fjernstyre, ta grep og iverksette tiltak – uansett hvor du befinner deg. Alle SEALABs undervannskameraer overvåkes fra selskapets base i Trondheim, hvor man fjernstyrer, oppdaterer, optimaliserer og gjøre vedlikehold selv om merden befinner seg i Nordland. Eller hvor som helst. 

Maskinsyn i oppdrett - SEALAB

Eksempler av maskinsyn som detekterer individuelle laks, sår og lus

Maskinenes falkeblikk

På toppen av dette kommer mer teknologisk avanserte maskinsyn-systemer, som kan se og detektere pellets, antall laks i merden, registrere størrelse og vekt – og hjelpe til med lusetelling. SEALAB utvikler en helautomatisk løsning hvor smarte, høyoppløselige kameraer analyserer både pelletdeteksjon, lusdetektering, biomasse og gapefrekvens hos laksen. Dette er sanntidsdata som lar røkter eller driftsleder raskt ta grep dersom programvaren finner avvik.

Etter hvert som systemene blir smartere, vil kameraene oppdage stadig mer enn hva det blotte øyet kan. Smart helseovervåking lar oss oppdage lus tidligere, ved å se når og hvorvidt fisken faktisk spiser, kan vi optimalisere fôring. 

Dette er raskt, effektivt, kostnadsbesparende – og bare begynnelsen.

Interessert i hvordan SEALAB jobber med digitalisering? Les hvordan SEALAB bruker maskinsyn til å utvikle en helt ny teknologi som måler fiskens stressnivå.      

Har du en sak du
vil tipse oss om?