Gå til innhold

Full kontroll på fukten i matproduksjon

Annonsørinnhold
Å løse fukt- og rimproblemer i fiskeindustrien med bare ventilasjon er nytteløst. Tidvis ekstreme fuktmengder krever avfukter for å sikre forsvarlig luftkvalitet i produksjonsmiljøet.
Å løse fukt- og rimproblemer i fiskeindustrien med bare ventilasjon er nytteløst. Tidvis ekstreme fuktmengder krever avfukter for å sikre forsvarlig luftkvalitet i produksjonsmiljøet.

Forskrifter eller veiledninger inneholder ingen konkrete krav til relativ luftfuktighet i matproduksjon. Men Mattilsynet er ikke nådig hvis tilsyn avdekker kondens som drypper ned på produksjonslinjer for fisk og annen mat: Da blir det full stopp.

Derfor er det kritisk både for produksjon og lønnsomhet å ha kontroll på relativ luftfuktighet inne i lokalene – tillegg til at vi selvsagt skal forsyne lokalene med riktig mengde friskluft.

Temperaturen inne i lokalene er naturligvis en viktig faktor, og for fiskeindustrien sin del har produksjonslokalene blitt kaldere og kaldere de siste årene. Et eksempel på det er sushi-produksjon med temperaturer fra 0 – 2 °C. I tillegg er relativ fuktighet i utgangspunktet høy i slike lokaler, blant annet fordi de tilføres mye fuktighet når produksjonslinjene vaskes minst en gang i døgnet.

Avfuktingsbehovet er størst i sommerhalvåret, og da brukes ikke denne overskuddsvarmen til å varme opp bygget.
Avfuktingsbehovet er størst i sommerhalvåret, og da brukes ikke denne overskuddsvarmen til å varme opp bygget.

Hva gjør man for å få kontroll over fukten, permanent?

Løsningen er å bruke industrielle avfuktere med avanserte styringssystem og sensorikk for å kontrollere fuktigheten i produksjonslokalet eller lageret. Da får vi verken ising eller kondens. Adsorpsjonsavfuktere tørker lufta ved å sende den gjennom en rotor med silicagel som adsorberer vannmolekylene i lufta. (Se faktaboks).

ADSORPSJONSAVFUKTER

En adsorpsjonsavfukter fjerner vann fra luft som passerer gjennom den. Slike rotorer er delt i to soner: adsorpsjon og regenerering.

Hjertet i prosessen er en adsorpsjonsrotor dekket med silicagel som adsorberer vannmolekylene i luften som går gjennom rotoren. Når den er mettet med fuktighet, roteres rotoren over til en regenereringssone. Der tørkes den med luft som oppvarmet til 100-140 °C slik at vannet fordamper.

Den varme, fuktige regenereringslufta ledes ut av bygningen via et kanalsystem, og rotoren er igjen klar til å adsorbere vannmolekyler.

Avfuktere krever selvsagt energi til å tørke lufta, men ofte kan den god del av energibehovet dekkes av tilgjengelig overskuddsvarme. Mange matprodusenter har overskuddsvarme blant annet fra kjøle- og fryselagre. Vår erfaring er at vi i snitt kan dekke om lag 70% av årlig energibehov til avfuktere med overskuddsvarme.

Mange bruksområder

Avfuktere er aktuelt for en rekke områder innenfor matindustri; lakseslakteri, haller med åpne kar, fileteringshaller og fryselagre er noen eksempler på slike. Løsningene blir best når man tenker på fuktighet fra starten, men det er også mulig å ettermontere avfuktere i lokaler som har fått problemer med fuktighet og kondens.

Kontakt oss i dag

F-Tech er spesialister på fuktkontroll.

Våre ingeniører hjelper deg med å analysere hva problemet ditt faktisk er, og å installere systemer som sikrer riktig fuktighet for deg, dine produkter – og ikke minst – dine ansatte.

Våre løsninger er også svært energieffektive.

Vi leverer komplette anlegg langs hele kysten.

Kontakt:

Har du en sak du
vil tipse oss om?