Gå til innhold

Håper å knekke nytt IPN-virus

Annonsørinnhold fra Benchmark Genetics Norway
Borghild Hillestad i labben
Borghild Hillestad i labben

Intensiverer forskningen på nytt IPN-virus

Et nytt virulent IPN-virus var ett av temaene da Benchmark Genetics inviterte til webinar 27. mai i år. Ikke uventet var interessen stor og mange bekymrer seg for hva viruset kan bety for næringen. Tester viser nemlig svært høy dødelighet blant fisk som er smittet.

IPN – Infeksiøs Pankreas Nekrose – er en kjent og fryktet sykdom som har forårsaket store tap for oppdrettsbransjen gjennom flere tiår. I 2001 anslo man de økonomiske tapene til å ligge mellom 350 og 400 millioner kroner bare i Norge.

Sykdommen er forårsaket av et lite men hardført virus som er vanskelig å ta knekken på. IPN er svært smittsom mellom fisk og fiskegrupper og det finnes p.t. ingen behandling for fisk som er smittet.

Kilde: Veterinærinstituttet / Fiskehelserapporten 2019
Kilde: Veterinærinstituttet / Fiskehelserapporten 2019

I 2007 tok SalmoBreed i bruk genomisk informasjon og QTL i avlsarbeidet. Innføringen av nettopp QTL IPN rogn (rogn som er spesielt motstandsdyktig mot IPN) har hatt svært god effekt og har vært avgjørende for at sykdomstilfellene de siste ti årene har gått betraktelig ned.

– Vi begynte å teste familiene våre for IPN allerede i 2004, forteller Borghild Hillestad som er genetikksjef i Benchmark Genetics Norway.

Siden den gang har IPN-resistens vært en av hovedegenskapene i selskapets avlsprogram. QTL IPN inngår som standard i begge de populære produktkonseptene SalmoProtect og SalmoSelect som ble introdusert i 2018.

Ny virusstamme

Fra toppåret 2009 da det ble registrert hele 223 IPN-utbrudd i Norge, har det de senere årene kun vært registrert rundt 20 utbrudd årlig. Sommeren 2019 mottok Benchmark Genetics en melding om IPN-utbrudd hos en av deres kunder.

– Utbruddet kom fra et oppdrett på Vestlandet der vår QTL IPN-fisk stod, forteller Hillestad.

Rutinemessig gjennomførte selskapet genotypetesting for å kontrollere at det ikke var feil i leveransen av QTL IPN-rognen. Det var det ikke. Chief Scientist for Research and Innovation, Dr. Hooman Moghadam, gikk derfor videre med saken. Han dypsekvenserte viruset og sammenliknet IPN-viruset med de publiserte virusstammene. Viruset var over 99% likt en virusstamme som ble publisert av Veterinærinstituttet i 2018, og ikke den normale virusstammen som vanligvis fremtrer og som responderer på  QTL IPN.

I samarbeid med VESO Vikan og Veterinærinstituttet ble det derfor gjennomført to smitteforsøk, ett der en gruppe fisk ble smittet med den vanlige IPNV-stammen og en annen gruppe som ble smittet med IPNV-stammen fra 2018-isolatet.

– Resultatet var dramatisk og viste med all tydelighet at den nye IPNV-stammen var svært dødelig sammenliknet med den gamle varianten. Mens det opprinnelige IPN-viruset hadde en dødelighet på ca. 30 %, viste det nye viruset dødelighet på over 75 % i kontrollerte smitteforsøk. I tillegg responderte ikke QTL IPN på 2018-virusstammen, forklarer Hillestad.

Intensiverer forskning og genomisk analyse

Hvilken betydning dette viruset vil få for næringen, er for tidlig å si. Den faktiske utbredelsen er heller ikke kjent ettersom IPN er tatt ut av listen over rapporteringspliktige sykdommer i Norge.

– Vi vet jo ikke hvor mange utbrudd som ikke rapporteres, men vi kommer til å aktivt kartlegge hvilke virusstammer som forårsaker utbrudd blant våre kunder, sier Hillestad og legger til at Benchmark Genetics har dedikert store ressurser i analysearbeidet.  Videre forskning på viruset skjer i samarbeid med Veterinærinstituttet og VESO Vikan. Allerede nå er nye smittetester under utvikling.

– Vi håper at mer spesifikke fenotyper skal kunne gi oss enda bredere kunnskap slik at vi kan tilby næringen en laks som er robust også mot denne IPNV-stammen, avslutter Borghild Hillestad.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?