Gå til innhold

Kryopreservering tar vare på de beste genene og bidrar til fremskritt for næringen

Annonsørinnhold fra Benchmark Genetics Norway
På bildet: Rosana Estevez, Manager of Cryolab StofnFiskur
På bildet: Rosana Estevez, Manager of Cryolab StofnFiskur

Systematisk avl forbedrer egenskapene hos avkommet for hver ny generasjon. Hos Benchmark Genetics bidrar kryopreservering til en ytterligere spissing av seleksjonen og derav sterkere genetisk fremgang.

Strå som fersk melke legges inn i før innfrysing
Strå som fersk melke legges inn i før innfrysing

Hva er Kryopreservering?

Kryopreservering er en teknologi som gjør det mulig å fryse inn og oppbevare levende celler som sæd og embryo over lengre tid på -196 oC i såkalte biobanker. Cellene vil være levende og velfungerende etter opptining, og kunne benyttes til befruktning. Teknologien anvendes i dag innenfor avl, medisinsk forskning og sykdomsbehandling. I lakseavl blir metoden benyttet for innfrysing og oppbevaring av melke fra de beste avlshannene. Benchmark Genetics, som er et ledende avlsselskap innenfor akvakultur og eier av Benchmark Genetics Norway og StofnFiskur, har etablert egne laboratorier med tilhørende biobanker i Norge, Island og Chile. Laboratoriene, som går under navnet Benchmark Genetics Cryolabs, er etablert i tilknytning til selskapets produksjonssentre for stamfisk, og er et viktig ledd i strategien om å være i forkant av utviklingen innenfor genetikk.

Lagring av melke i flytende nitrogen
Lagring av melke i flytende nitrogen

Det startet på Island

Selskapet har benyttet kryopreservering i flere år med gode resultater. Etter gode erfaringer med in-house teknologi på Island, ble konseptet utvidet i 2018 med egeneiet teknologi og biobanker i alle våre laksemarked, for å oppnå full kontroll med genmaterialet. Gjennom Benchmark Genetics Cryolabs får selskapet optimal anvendelse av de beste hanfiskene fra avlsprogrammet, både innenfor stammene og for produksjon av såkalt CrossBreed som er krysninger mellom stammene som Benchmark eier, samt andre spesialprodukter som All-Female.

Rudi Ripman Seim, Fiskehelsesjef Benchmark Genetics
Rudi Ripman Seim, Fiskehelsesjef Benchmark Genetics

Høyere genetisk fremgang, økt fleksibilitet og lavere risiko

- Biobanken bidrar også til at vi til enhver tid kan hente frem melke som best svarer til våre kunders ønsker om kombinasjoner av egenskaper, med en høyere forutsigbarhet enn tidligere, sier Rudi Ripman Seim, Fiskehelsesjef i Benchmark Genetics.

Kryopreservering gjør det mulig å bruke den samme hannen til flere ordrer, og gir selskapet både fleksibilitet og optimalisering av produksjonen, i tillegg til et bedre produkt for kunden. -Etableringen av egne biobanker sikrer at vi selv har full kontroll med arvematerialet og reduserer risikoen om det skulle oppstå sykdomsutbrudd i tilknytning til stamfisken, utdyper han. -Det er store verdier i hver enkelt hanfisk som blir brukt som avlskandidater, og en slik risikoreduksjon er viktig både for oss som selskap men også for å sikre at næringen ikke står uten det nyeste og beste avlsmaterialet om noe uforutsett skulle skje, forklarer Seim.

Kristian Sørmoe, Fiskehelse- og Cryobanksjef SalmoBreed Salten
Kristian Sørmoe, Fiskehelse- og Cryobanksjef SalmoBreed Salten

Slik foregår kryopreservering i praksis

- Metoden går ut på at vi tar melke fra modne hannfisk som er våre topp presterende individer med bakgrunn i avlsverdier og resultater fra screening. Melken blir først fortynnet fire ganger, tilsatt en preservator og deretter lagt inn i tynne plastrør (strå) som blir merket med ID-kode, sier Kristian Sørmoe, som blant annet har rollen som Biobanksjef for den norske cryolab’en.

Deretter fryses stråene inn i en maskin ned til -150 oC. Når melken er frossen, blir den flyttet over til en biobank som drives av flytende nitrogen med temperatur på -196 oC. Når melken igjen skal benyttes, blir stråene tinet opp, tilsatt en aktivator og blandes med rogn fra nystrøken hunnfisk for befruktning.

- Når vi bruker våre egenutviklede prosedyrer, erfarer vi at befruktningsprosenten er like god som ved bruk av fersk melke, forklarer Sørmoe.

Samarbeider med Labora AS i Bodø

I Norge er Benchmark Gentics Cryolab lokalisert hos og blir driftet av Labora AS i Bodø. Drift av en slik lab krever kompetanse og rutiner, og det var naturlig å samarbeide med Labora som er det største analyselaboratoriet i Nord-Norge.

- Vi er veldig fornøyde med å ha fått til dette samarbeidet, som utover drift av cryolab og biobank også innebærer tjenester til anlegget vårt i Salten. -Vi erfarer at Labora leverer de tjenestene vi har spesifisert og at lab’en vår blir ivaretatt på beste måte, avslutter Kristian Sørmoe.

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?