Gå til innhold

Lave omkostninger på oksygen gir merkbart resultat på bunnlinjen

Annonsørinnhold fra Oxymat A/S
Foto: Oxymat.
Foto: Oxymat.

I takt med at mer lakseoppdrett blir landbasert, så blir omkostningene på dette større for oppdrettsselskapene.

Derfor vil utgifter til fôr og oxygen fortsatt øke og utgjøre en stor del av de løpende omkostninger. En kraftig reduksjon i omkostninger til oxygen medfører en nedgang på de samlede produksjonsomkostninger.

For lakseopdrettere i Norge brukes det i dag store mengder oxygen dagligt på settefiskanleggene. Normalt vil man få oxygen levert i flytende form fra et gasselskap. Alt etter geografisk plassering og udbud kan prise på oxygen variere. Dersom man selv produserer oxygen på settefiskanlegget er man sikret en fast pris, samt at prisen kan være opp til 80% mindre enn det man betaler til gassleverandøren.

 

Oxymats nye oxygengenerator Nordic er allerede levert til flere settefiskanlegg og kan produsere en stabil forsyning av oxygen. Oxygengeneratoren forbruker trykkluft som blir produsert av en kompressor på stedet. Derfor er hovedutgiften til driften av oxygengeneratoren den elektrisitet som kompressoren forbruker. Oxymat Nordic oxygensystemer forbruker helt ned til 0,51 kWh per produsert kg oxygen.

Grafen til høyre viser en illustrasjon av de typiske omkostninger til et Oxymat Nordic oxygensystem inkludert investering, sammenlignet med utgiftene til flytende oxygen (LOX) for tilsvarende produksjon.

Oxymat Nordic oxygensystemer er produsert i Danmark og gjør bruk av nøye utvalgte materialer som kan tåle et havnært miljø.

Oxymat kan tilby en full serviceavtale på oxygensystemet, som sikrer at all vedlikehold og service blir utført til tiden, samt at eieren av anlegget til enhver tid er kjent med sine omkostninger til drift av anlegget.

Oxymat deltar på konferansen Fremtidens Smoltproduksjon i Sunndalsøra fra 23. til 24. oktober. Her vil salgssjef Christoffer Dixen stå klar i kaffeområdet til at ta en prat med kundene om mulighet for egenproduksjon av oxygen.

For mer informasjon, kontakt Christoffer Dixen på cbd@oxymat.com, +45 2916 9115 eller www.oxymat.com

Har du en sak du
vil tipse oss om?