Gå til innhold
Et godt sluttresultat gir god virkning i sjø.         Foto: Rolf Mork-Knudsen, NetCare
Et godt sluttresultat gir god virkning i sjø. Foto: Rolf Mork-Knudsen, NetCare

Oppdrettsbransjen omfavner NetCare for å sikre et godt sluttresultat på notbehandlingen med fokus på selve behandlingsprosessen og HMS.

NYTEK og NS 9415:2009 er styrende og forpliktende for oppdrettere og leverandører av hovedkomponenter til fiskeoppdrett i Norge. NS 9415 beskriver blant annet spesifikke krav til notposer hvor hensikten er å hindre rømming av fisk.

Notposer brukt til fiskeoppdrett blir utsatt for marin begroning når de står i sjøen over tid. Dette hindrer eller begrenser vanngjennom-strømming og oksygenforhold for fisken, og mange velger derfor å behandle noten med et groehindrende eller beskyttende impregneringsprodukt. Marin begroning på not kan i tillegg medføre økte laster påført oppdrettsanlegget som igjen kan øke risiko for rømming. Røkting av rensefisk er også noe man må ta hensyn til hvis man opplever eskalerende begroning på noten.

Notinspeksjon på lokalitet. Foto: Jarle Akse, NetCare
Notinspeksjon på lokalitet. Foto: Jarle Akse, NetCare

Produkter med biocider benyttes til bekjempelse av uønskede organismer, som f.eks. groe på not. Med biocidforordningen ((EU) nr. 528/2012) er det innført harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EU/EØS-markedet. EUs biocidforordning er innført i den norske forskriften om biocider (biocidforskriften). Dette medfører for alle aktører i akvakulturindustrien i EU/EØS at alle notbehandlingsprodukter med groereduserende effekt må ha godkjenning for denne i bruk fra 1. januar 2018.

NetCare er en frivillig kvalitets- og miljøordning for oppdrettsnæringen som skal bidra til:

• Sikre trygg bruk av notbehandlingsprodukter ved påføring, bruk og vedlikehold

• Redusere fotavtrykk i miljøet ved bruk av biocidholdige produkter i fiskeoppdrett

• Øke notbeskyttelsen

Et håndfast bevis på NetCare godkjenning av servicestasjon.  Foto: Thale Steen-Hansen, NetCare
Et håndfast bevis på NetCare godkjenning av servicestasjon. Foto: Thale Steen-Hansen, NetCare

Selskaper som følger de retningslinjer som fremgår i dette trening- og godkjenningsprogrammet vil oppnå NetCare godkjenning med synlig bevis i form av et bevis og en plakett. Godkjenningen har gyldighet i to år med mindre man gjør vesentlige endringer i utstyr og/eller personell.

Enkelte oppdrettsselskap stiller i dag krav om at notbehandling skal utføres av et NetCare godkjent selskap, for å oppnå egne fastsatte kvalitets- og / eller miljømål.

Hensikten med NetCare er å sikre at bruk av notbehandlingsprodukt utføres på en måte som ivaretar den utførende sin helse og sikkerhet, at behandlingsprosessen gjennomføres på en måte som ikke skader påført produkt eller øker risiko for skader og hull på notposen, samt at det oppnås best mulig sluttresultat ved behandling av notposer brukt til fiskeoppdrett.

Øker kompetansen

NetCare komplementerer krav til notposer som er stilt i NS 9415, med fokus på behandlingsprosessen som utføres hos notprodusent eller notservicebedrift.

Per dags dato har absolutt alle notloft og servicestasjoner i Norge, samt et ledende oppdrettsselskap, gjennomgått grunnleggende brukeropplæring i NetCare. I tillegg er alle servicestasjoner med få unntak godkjent i henhold til NetCare Standard.

Internasjonalt har man gjennomført brukeropplæring ved servicestasjoner i Danmark, Tyrkia, Hellas, Skottland, Spania og Chile. Da det per i dag ikke er noen oppdrettsselskap som forlanger NetCare ved tildeling av serviceoppdrag i disse landene har man så langt kun godkjent de utenlandske stasjoner som server det norske markedet.

I tillegg til å øke kompetansen for dem som utøver notbehandling hva angår håndtering av selve impregneringsproduktet, fortørking av notpose før påføring, selve påføringsprosessen, tørking av behandlet pose samt håndtering av behandlet pose under lagring, sikrer man at servicebedriften utarbeider sin egen beste praksis med dokumenterte rutiner og prosesstyring for notbehandling, og som tar hensyn til de muligheter og begrensninger man har i forhold til øvet personell, egnet utstyr for både tørking og påføring samt andre fasiliteter som innendørs lagring, kran etc.

I gode hender

Det er i Norge i dag ikke to servicestasjoner som opererer hundre prosent identisk, dette da de alle har forskjellige typer bygningsmasse, teknisk utstyr og erfaring blant personell. Samtidig vil de også serve forskjellige kunder med varierende behov og ønsker, men det de alle har til felles er at de alle som en ønsker en best mulig behandlet pose som står lengst mulig i sjø uten å måtte bli vasket i sjø eller håndtert på annen måte. En oppdretter skal ikke behøve å bry seg om notens tilstand, han skal ha mer enn nok med å fore og røkte fisken.     

NetCare vil være ditt synlige bevis på din trygghet for at din investering blir tatt best mulig vare på med de aller beste hender.

NetCare har også utarbeidet en nettside for oppdrettere, notloft og andre som er interessert i notbehandling, hvor man for eksempel kan beregne og lage rapporter på forbruk av impregnering, opptak og dekkevne ved hjelp av kalkulatorer, bestille materiell, kurs og annet. Sjekk ut www.netcare.no for mer informasjon.

Har du en sak du
vil tipse oss om?