Gå til innhold

Norsk sjømateksport stiger i verdi - det tjener bankene rått på

Annonsørinnhold fra Just

Stor etterspørsel etter norsk sjømat, gode markedsforhold og en svak krone målt mot euro og dollar betyr gode tider for bedrifter i norsk sjømatindustri. Fra januar til august i år har norske eksportører av sjømat solgt varer ut av landet for over 67 milliarder kroner  ifølge tall fra Norsk Sjømatråd. Stort sett hele dette handelsvolumet har blitt vekslet hjem til norske kroner gjennom norske bedriftsbanker.

Pass på når du veksler

Å tilby valutahandel til bedriftsmarkedet er en av de mest profitable tjenestene til kapitalmarked i norske bedriftsbanker. Bankene genererer profitt på dette området ved å utnytte informasjonsovertaket de har gjennom sin direkte tilgang til interbankmarkedet for valuta.

I en studie av valutahandler mellom banker og bedrifter som ble gjennomført på vegne av den Europeiske Sentralbanken og International Monetary Fund ble det avdekket at banker i stor grad priser sine bedriftskunder basert på hvor sofistikerte de opplever at bedriftskunden er. Det finnes få andre måter å forklare dette problemet på enn at det er prisdiskriminering av kunder satt i system.

Til forskjell fra mange andre finansielle markeder så er valutamarkedet desentralisert, det betyr at priser på valuta stort sett avtales bilateralt mellom en kjøper og en selger. Aktører som har kompetanse og tilgang til teknologi sitter i alle tilfeller med all makt i en forhandling ettersom de har mer informasjon enn den som sitter på andre siden av bordet.

Når din bedrift for eksempel skal veksle hjem inntekter til NOK etter å ha solgt en kontrakt på sjømat i fremmed valuta vil banken din utnytte sin informasjonsfordel til å bake inn skjulte kostnadselementer i valutakursene som stilles til deg. Dette gjelder på tvers av valutainstrumenter, som spot og valutasikringer, og det spiller liten rolle hvorvidt du handler elektronisk, eller via telefon ettersom den faste marginen allerede er programmert inn i systemet.

Just FX Analytics hjelper deg med å få riktig pris når du handler valuta

I Just har vi analysert hvordan banker priser norske bedrifter i valuta. Så langt har vi analysert valutakontrakter for cirka NOK 100 milliarder. I analysene sammenligner vi kursene bankene stiller til bedriftskundene sine, mot kursene bankene selv handler på i markedet. Fra dataene ser vi at norske sjømatselskaper gjennomsnittlig betaler en skjult margin på NOK 1,300 per million de veksler.

Dersom man legger dette gjennomsnittet til grunn, og ganger det med den totale kroneverdien av sjømat eksportert (NOK 67 milliarder) så kan man konkludere at de norske valutabankene sammenlagt har tjent over NOK 87 millioner så langt i år på å veksle valuta for norske eksportører av sjømat. Det er helt rasjonelt at bankene ønsker å tjene så mye de kan, så lenge de kan, men dette er verdiskapning vi mener burde ligge igjen i bedriftene.

Med Just FX Analytics får du tilgang til valutakurser direkte fra interbankmarkedet Det betyr følgende; hver gang du skal gjennomføre en handel med banken din vil du finne ut eksakt hva slags fortjeneste banken har på handelen. Du kan selv velge hvilke valutapar du ønsker å følge i sanntid, og du kan bruke løsningen til å benchmarke ethvert valutapar din bedrift er eksponert mot.

Gjennom løsningen kan du også mulighet laste opp alle gjennomførte handler på tvers av alle dine valutabanker. Å gjøre dette har den fordelen at du vil kunne overvåke hvordan bankene dine priser deg over tid, på tvers av ulike valutainstrumenter og ulike valutapar.

Tre råd for å optimere din bedrifts valutahandel

1  Bruk informasjon til å forhandle frem bedre betingelser

Å få kontroll over kostnader knyttet til valutahandelen handler egentlig kun om å skaffe seg bedre betingelser. Alt for mange bedrifter tenker at det er lurt å spekulere på fremtidig kursutvikling og lar seg påvirke til å kjøpe komplekse derivatprodukter man egentlig ikke forstår. Dette har sjelden en positiv effekt og vårt klare råd er å forhandle på betingelsene.

I eksempelet under kan du se effekten som en av våre kunder oppnådde gjennom å bruke Just FX Analytics. Med tilgang til markedsdata var de i stand til å forhandle med banken sin og oppnådde en reduksjon på den skjulte marginen per år med 54%. Dette resulterte i en årlig besparelse på NOK 1,4 millioner. 

2  Få linjer hos en sekundær bank

Bedrifter som kun handler hos en bank får generelt dårligere vilkår enn kunder som har konkurranseutsatt sin valutahandel. I det øyeblikket banken din vet at de må konkurrere på pris vil de automatisk prise seg ned for å fortsette å vinne handlene.

Du kan bruke Just FX Analytics til å velge hvilke av dine banker du ønsker å gi handler basert på observert pris. Løsningen viser deg dine volumer og valutamiks. Mange bruker også observerte historiske priser fra eksisterende banker som forhandlingskort i dialog med nye banker. 

 

3  Få valuta opp på agendaen

De færreste bedrifter i Norge har god kontroll på hvor mye de veksler, hvilke instrumenter de bruker mest og valutamiks. Dette har sin naturlige forklaring i at det finnes få gode løsninger for å sammenstille og visualisere denne informasjonen. Uten god oversikt er det vanskelig å ha et godt utgangspunkt for å kunne ta strategiske valg rundt valuta policy og handelsstrategier.

Just FX Analytics gjør denne informasjonen lett tilgjengelig i et online system. Informasjonen kan brukes til å ta informerte operasjonelle beslutninger i finansavdelingen eller løftes til styrerommet for å vise hvordan man etterlever eksisterende valutapolicy.

Dersom din bedrift ønsker et enkelt system for valutahåndtering, reduserte kostnader og økt kontroll foreslår vi at du enten tar kontakt med oss gjennom skjemaet på denne siden eller at du sende en e-post til sales@gojust.com for å bli kontaktet direkte.

Har du en sak du
vil tipse oss om?