Gå til innhold

Optimaliserer fôringsprosessen med helt ny teknologi

Annonsørinnhold
Foto: Akva Group
Foto: Akva Group

Ny innsikt: Fôrassistenten støtter løpende beslutningsprosesser for den mest kritiske og kostnadsfølsomme prosessen for oppdrett av fisk. Den lærer alltid og gir ansatte på anlegget ny innsikt for å forstå fôringsatferden i hver merd.

Sanntidsanalyse av video og stedsdata i oppdrettsanlegg gir helt ny og detaljert informasjon om fiskens atferd og avslører potensielle risikosituasjoner.

Kunstig intelligens har gjort sitt inntog også i havbruksbransjen. AKVA Observe  er en programvareløsning som analyserer livet i merden i sanntid.

Revolusjonerende gjennombrudd

Den teller ikke bare synlige pelleter, men gjør også en detaljert analyse av fiskens atferd, og til sammen identifiseres det risikosituasjoner som hjelper operatøren med å optimalisere fôringen. Den kan lett integreres med eksisterende maskinvare på oppdrettsanlegget.

- Dette er et revolusjonerende gjennombrudd for oppdrettsnæringen, sier Andrew Campbell, som leder AKVA groups operasjoner i Amerika, Storbritannia og Australasia.

ANALYSE: AKVA Observe teller ikke bare synlige pelleter, men gjør også en detaljert analyse av fiskens atferd, og til sammen identifiseres det risiko-situasjoner som hjelper operatøren med å optimalisere fôringen.
ANALYSE: AKVA Observe teller ikke bare synlige pelleter, men gjør også en detaljert analyse av fiskens atferd, og til sammen identifiseres det risiko-situasjoner som hjelper operatøren med å optimalisere fôringen.

Gir helt ny innsikt

Alle varsler fra systemet lastes opp til skyen for videre maskinlæring, og brukes til å ytterligere optimalisere sanntidsassistansen for den enkelte merden og den enkelte lokasjonen.

- Fôrassistenten støtter løpende beslutningsprosesser for den mest kritiske og kostnadsfølsomme prosessen for oppdrett av fisk. Den lærer alltid og gir ansatte på anlegget ny innsikt for å forstå fôringsatferden i hver merd, noe som ikke har vært mulig å gjøre før, sier Campbell.

Lærer over tid

Datagrunnlaget fanges opp av sensorer og video, og den optimale fôringen regnes ut ved å sammenligne disse dataene med fôringsdata og eksterne datakilder over tid. Anbefalingene vil variere ut fra forholdene i hver enkelt merd og fiskens oppførsel.

Systemet fanger opp trender som:

  • Effekten av fôring på ulike dybder
  • Hvilke tidspunkt det er mest pellets i sjøen
  • Eventuelle sammenhenger mellom oksygen og temperatur
ALARM: AKVA Observe varsler røkteren om potensielle farer gjennom overvåkning og analyse i sanntid.
ALARM: AKVA Observe varsler røkteren om potensielle farer gjennom overvåkning og analyse i sanntid.

Det er først og fremst Observe Technologies som har stått for utviklingen av programvareløsningen, mens AKVA group har hjulpet til med å ta løsningen ut til markedet og videreutvikle produktet i et kommersielt perspektiv.

Løsningen ble første gang installert på oppdrettsanlegg i 2017, og er nå i full kommersiell drift på flere anlegg i Skottland og Chile. I løpet av 2019 planlegger AKVA group å introdusere løsningen for det nordiske markedet.

- Løsninger som bruker kunstig intelligens har potensiale til å forandre måten mange sektorer opererer på. Muligheten til å sette standarden for programvare for fôring i oppdrettsnæringen er veldig spennende, og vi tror det vil gagne oppdrettere globalt, sier administrerende direktør i Observe Technologies, Hemang Rishi.

Har du en sak du
vil tipse oss om?