Gå til innhold

Milepæl for slambehandling i havbruk

Annonsørinnhold
40-45% ts med ned mot 2 kw elforbruk i plug-and play container! «Plug and play» containeriserte slam - og vannbehandlingsanlegg - fra Blue Ocean Technology (Visualisering/animasjon: Blue Ocean/ Nagelld)

Trenger slamhåndtering i havbruk være så dyrt og komplisert? Svaret er  nei. Plass- og energikrevende løsninger har lenge vært normen. En ny måte å tenke slambehandling på senker kostnadene dramatisk, og krever betydelig mindre plass. 

- Vi standardiserer for å holde pris nede og tilpasser samtidig anleggene etter kundenes behov og i forhold til den mest kostnadsoptimale gjenbruken av slammet. Våre løsninger tar mindre plass enn eksisterende løsninger, de er enkle å operere, driftssikre og de er i tillegg lite energikrevende i forhold til varmebehandling av avfallet, sier Jan Henning Legreid i Blue Ocean Technology.

«Plug and play» containeriserte slam - og vannbehandlingsanlegg. Containeranleggene har stor kapasitet og fleksibilitet og håndterer avløpsslam fra opptil 2500 tonn årlig fôrmengde. Systemet er bygget i 20’ ISO miljøcontainer.
«Plug and play» containeriserte slam - og vannbehandlingsanlegg. Containeranleggene har stor kapasitet og fleksibilitet og håndterer avløpsslam fra opptil 2500 tonn årlig fôrmengde. Systemet er bygget i 20’ ISO miljøcontainer.

Containerisert anlegg

- Anlegget er så kompakt at vi nå også leverer det som en containerisert løsning.

Blue Ocean Technologys to første «plug and play» containeriserte slamanlegg er nå tatt i bruk. Oppsettet er tilpasset settefisk- og postsmoltproduksjon.

Containeranleggene har stor kapasitet og fleksibilitet og håndterer avløpsslam fra opptil 2500 tonn årlig fôrmengde. Systemet er bygget i 20’ ISO miljøcontainer.

Systemet leveres også for åpen plassering i eksisterende anlegg innendørs.

Vi sørger for stabil drift med fjernstyring, fjernovervåking og minimalt ettersyn fra anleggets ansatte. Anlegget skal være – og er – enkelt å drifte og vedlikeholde.

Betydelig lavere strømforbruk

Betydelig lavere strømforbruk – høyere effektivitet. Mange av dagens termiske anlegg bruker svært mye strøm.

- Vi har sett på denne type anlegg med nye øyne, og selger også en løsning som også er svært strømgjerrig. Mindre vann å fordampe og mer effektiv tørkning om man ønsker det.

Et anlegg som fôrer ca 2000 tonn fór pr år vil med Blue Ocean sin løsning bruke ca 2-3 KW for å tørke slammet til 40-45 % og 10-11 KW for å tørke det opp til 90% (dette krever en tilleggsmodul til containeren) .

Et anlegg som fôrer ca 2000 tonn fór pr år vil med Blue Ocean sin
løsning bruke ca 2-2,57-8 KW for å tørke slammet til 40-45 %. Hvis
man vil tørke slammet til 90% ts etter vårt system, vil
strømforbruket bli betraktelig redusert fordi man skal dampe av et
betydelig lavere volum vann. Det er stor mengdeforskjell på slam
med 20% og 45% tørrstoff. 

Jan Henning Legreid er Salgs- og teknisk ansvarlig i Blue Ocean Technology. Foto: Blue Ocean Technology.
Jan Henning Legreid er Salgs- og teknisk ansvarlig i Blue Ocean Technology. Foto: Blue Ocean Technology.

​Lokalt er grønt

Vårt fokus er kortreist løsning med lokale gjenvinningsløsninger for slammet. Dette gir både lavt Co2  i drift og med hensyn til transport.

Blue Ocean Technology har lokale partnere i de fleste av landets oppdrettsregioner.

Slam - en ressurs 

Tørrstoffet er en ressurs, og verdien i slammet kan bidra til å senke oppdretters kostnad med rensing og slambehandling.

En ny måte å tenke slambehandling på senker kostnadene dramatisk, og krever betydelig mindre plass. Illustrasjon/ visualisering: Blue Ocean Technology/Nagelld
En ny måte å tenke slambehandling på senker kostnadene dramatisk, og krever betydelig mindre plass. Illustrasjon/ visualisering: Blue Ocean Technology/Nagelld

 - Med krav til rensing er dette i utgangspunktet en utgift for oppdretterne, men det rensede avfallet kan anvendes på mange områder. Vi kan for eksempel selge det som tilsetning i kompost, og det kan brukes som gjødsel eller utnyttes til biogassproduksjon.

Å produsere biogass av fiskeslam er heldigvis ikke «rocket science», da det finnes flere gode løsninger for å håndtere nitrogen og ammonium som det er mye av i denne typen slam, og som for noen år siden ble sett på som et problem i råtneprosessen i biogassanlegg.

Trenger slambehandling i havbruk være så dyrt og komplisert?

Nei. Definitivt ikke. Skal vi fortelle mer om hvorfor?

Last ned vår brosjyre!

 

For tilbud og en prat om hvordan vi kan hjelpe deg, 
kontakt Blue Ocean Technology:

Jan Henning Legreid  – Tlf. 482 94 100  eller Rolf Inge Longva – Tlf 934 46 345
E-post: jhl@blueoceantechnology.no – www.blueoceantechnology.no

Har du en sak du
vil tipse oss om?