Gå til innhold

SalmoBreed Salten med økologisk sertifisering

Annonsørinnhold fra SalmoBreed Salten
Silje Sveen, senior kvalitetssjef i Benchmark Genetics
Silje Sveen, senior kvalitetssjef i Benchmark Genetics

Sertifiseringen er gjennomført av DEBIO og betyr at det landbaserte stamfisk- og rognanlegget i Salten nå kan tilby økologisk rogn til det norske markedet.

Økologisk rognkasse
Økologisk rognkasse

Hva er økologisk laks?

En økende bevissthet hos forbrukerne i både Norge og utlandet, har medført en jevnt økende etterspørsel av økologiske matvarer. Laks er intet unntak, og i 2018 ble det produsert ca. 16.000 tonn med sertifisert økologisk laks i Norge (kilde: kyst.no 2018). Byrået DEBIO har etablert en sertifiseringsordning som omfatter akvakultur, og i Norge er det denne standarden som benyttes for økologisk laks. Ifølge DEBIO, skal naturressursene forvaltes på en slik måte at man unngår skadelige virkninger på miljøet. Laks som skal sertifiseres som økologisk må produseres i henhold til Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften). DEBIO sin rolle er å overse at forskriften blir etterfulgt, og utstede sertifikat som et bevis på dette i etterkant av den årlige revisjoner hos produsentene. For at en oppdrettslaks kan kalle seg økologisk, må den også stamme fra sertifisert rogn og stamfisk. Derfor har Benchmark Genetics i en årrekke produsert DEBIO sertifisert rogn på Island hos StofnFiskur. Nå har også selskapets norske produksjonsenhet, SalmoBreed Salten AS gjennomført en sertifisering og er klar til å levere økologisk rogn til det norske markedet.

Økologisk rognproduksjonshall
Økologisk rognproduksjonshall

En enkel sak for SalmoBreed Salten

Bak arbeidet med sertifiseringen står Silje Sveen, senior kvalitetssjef i Benchmark Genetics Norway og teamet i SalmoBreed Salten. På spørsmål om det har vært en krevende oppgave å få sertifiseringen i havn svarer Silje smilende: - SalmoBreed Salten er det perfekte anlegget for økologisk rognproduksjon. Her har vi egne separate vannsystemer til hvert enkelt kar med stor stamfisk, god overvåking av vannmiljø, styring av modning ved bruk av naturlige stimuli, og en grundig overvåking av utslipp. Derfor ble jobben med å få sertifisert anlegget mye mindre krevende enn hva kvalitetssjefen opprinnelig hadde forventet.

Om SalmoBreed Salten AS:

SalmoBreed Salten AS er eiet av Benchmark Genetics (75%) og Salten Stamfisk (25%). Anlegget er lokalisert i Engan i Salten, Nordland og består av 10.000m2 bygningsmasse med en karkapasitet på 8000m3. Anlegget ble offisielt åpnet 22. mai 2019 og har en årlig produksjonskapasitet på 150 millioner rognkorn ved full drift. Sertifisert av DEBIO for økologisk produksjon av rogn.

En rekke krav bak økosertifisert stamfisk og rogn

Det er en rekke krav som stilles for at stamfisken og rogna kan få det gjeve stempelet som økologisk. Silje forteller at det ikke er tillatt å fôre fisken de siste månedene, og at det kun skal benyttes økologisk fôr de siste 6 månedene før stryking. Stamfisken som er dedikert til økologisk rognproduksjon må ha separate vannsystemer, slik at den blir helt atskilt fra annen stamfisk som ikke skal sertifiseres.

Økologisk rogninkubator
Økologisk rogninkubator

- I mange tilfeller bruker rognprodusenter hormoner for å styre modningen av stamfisken. Dette er ikke tillatt for den økologiske produksjonen, forteller Silje Sveen. -DEBIO stiller også krav til hvilke vaske- og desinfeksjonsmidler vi kan benytte for rengjøring av kar og utstyr.

- Karene med fisk og rognemballasjen må særskilt merkes med Ø-merket, forteller hun entusiastisk. Anlegget skal selv overvåke utslipp med regelmessige analyser av avløpsvannet, og dokumentasjon på resultatene skal fremlegges DEBIO under den årlige revisjonen.

– Vi er veldig glade for at vi nå kan tilby kundene våre DEBIO-sertifisert rogn produsert i Salten, og vil benytte kunnskapen vi får gjennom den årlige revideringen av risiko knyttet til miljø og biodiversitet inn i vårt overordnede kvalitetsarbeid for SalmoBreed Salten, avslutter hun.

www.salmobreed.no

SalmoBreed Salten AS - norsk version

SalmoBreed Salten er verdens mest avanserte landbaserte anlegg for produksjon av lakserogn. Anlegget ligger i Sørfjorden i Nordland. Anlegget har som mål å levere den beste genetikken i begynnelsen av produksjonssyklusen for å sikre en robust, hurtigvoksende og sykdomsresistent laks, av høy kvalitet.

Har du en sak du
vil tipse oss om?