Gå til innhold

Slik sikrer vi forsvarlig PD‐vaksinering under koronapandemien

Annonsørinnhold
Veterinær som leder inspeksjon fra et kontor ved hjelp av STIM PRO. (Foto: STIM)
Veterinær som leder inspeksjon fra et kontor ved hjelp av STIM PRO. (Foto: STIM)

Elanco går nye veier for å sørge for optimal og ansvarlig vaksinering av laks gjennom koronapandemien.  Sammen med samarbeidspartner STIM rulles det nå ut et virtuelt alternativ til Elancos kunder.

Elanco Animal Health tilbyr telemedisinsk utstyr  fra STIM til sine kunder som en del av Elancos  totalløsning mot pankreassykdom (PD) hos laks.  Avtalen sikrer Elanco at selskapets  fiskehelsepersonell vil kunne bistå i  vaksinasjonsprosessen, selv om strenge  COVID-begrensninger reduserer mulighetene til  å besøke oppdrettere fysisk.  

- Fiskehelse og kontinuitet i kundenes drift er det  viktigste for Elanco. På grunn av den  nåværende situasjonen kan det hende at vårt  fiskehelsepersonell ikke kan være fysisk til stede  i den kommende PD-vaksinasjonssesongen,  men vi vil være der virtuelt for å forsikre oss om  at våre produkter brukes optimalt og ansvarlig,  sier Antonio Ramiro, Elancos kommersielle  leder for Aqua i Europa.  

STIM PRO headset
STIM PRO headset

Innovasjon og bærekraft  

- For Elanco er det viktig å sørge for sikkerhet  for brukerne våre. Vi fokuserer på innovasjon på  alle nivåer og ser etter gode løsninger når vi blir  utfordret, som under denne pandemien. Dette er  også en løsning som i flere tilfeller kan redusere  reiseaktivitet og dermed bidra til å gjøre  havbruksnæringen enda mer bærekraftig, legger  Ramiro til.  

Løsningen som tilbys er STIM PRO. Den består  av et headset som er designet for hardfør bruk,  sammen med en app på telefonen eller et  nettbrett. STIM PRO er et kvalitetssystem hvor  prosedyrer, sjekklister og avvikshåndtering  definerer hvordan utstyret kan brukes til å løse  ulike oppgaver. Via 4G eller annen nettoppkobling kan Elancos fiskehelsespesialister følge med via  oppdretterens headset som overfører høykvalitets video og lyd. I retur kan spesialisten  veilede, sende nødvendige filer, bilder eller  annen informasjon til appen, samt at det kan  gjøres opptak for eventuell dokumentasjon.  

- For oss er dette en glimrende mulighet til å  rulle ut systemet. Selv om fiskehelse har vært  kjerneområdet for utvikling av løsningen, er  bruksområdene uendelige. Vedlikehold av  teknisk utstyr kan være like relevant, sier Henrik  Hareide, COO Kunnskapstjenester i STIM.  

Sikrer trygg havbruksnæring 

- Vi lanserte STIM PRO for ett år siden, i forkant  av pandemien. Aksepten for denne type  systemer har virkelig tatt seg opp gjennom tiden  med Covid-19 og smittevern. Vi tror at  fjerninspeksjonsløsninger kan redusere  unødvendig reising og logistikk både for  fiskehelsepersonell og kunder, sier Hareide.  

I denne spesielle situasjonen er helsen og  trivselen til menneskene som er involvert i  lakseproduksjon en prioritet for Elanco og STIM.  Den nåværende situasjonen understreker også  den kritiske viktigheten av en trygg havbruksnæring. Det å bringe innovative  løsninger til begge selskapers kunder er en  nøkkel til å holde mennesker og dyr sunne.  
 

En av Elancos fiskehelsespesialister kan følge med fra kontoret og veilede vaksinasjonsprosessen ute på anleggene.
En av Elancos fiskehelsespesialister kan følge med fra kontoret og veilede vaksinasjonsprosessen ute på anleggene.

Besøk vår nye nettside:
www.elancoaquaglobal.com  

OM ELANCO  

Elanco Animal Health Incorporated (NYSE:  ELAN) er en ledende global aktør innen  dyrehelse. Vår dedikasjon er innovasjon og å  levere produkter og tjenester som forebygger og  behandler sykdommer hos husdyr og kjæledyr.  Elanco vil bidra til å skape verdier for bønder,  dyreeiere, veterinærer, interessenter og  samfunnet som helhet. Med nesten 70 års  erfaring innen dyrehelse har vi en forpliktelse til å  hjelpe kundene våre med å forbedre helse og  omsorg for dyr, samtidig som vi får en meningsfull  innvirkning lokalt og globalt. Hos Elanco er vi  drevet av vår visjon om at forholdet mellom  mennesker og dyr beriker livet, samt våre Elanco  Healthy Purpose™ og bærekraft-/ESG-løfter - alt  for å fremme helsen til dyr, mennesker og  planeten.
 

OM STIM

STIM er en landsdekkende leverandør av  fiskehelsetjenester, miljøtjenester, vaksiner,  fiskehelseprodukter og biologisk rettet  produksjonsrådgiving til havbruksnæringen.  STIM har i tillegg en egen forskningsavdeling  samlokalisert med Norges miljø- og  biovitenskapelige universitet på Ås, og er etablert  med søsterselskaper i Skottland, Canada, Chile  og Island. STIM ble etablert i 2019 gjennom  sammenslåingen av Europharma og Fishguard. 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?