Gå til innhold

Vikan Settefisk leverer første generasjon fra RAS anlegg

Annonsørinnhold fra Scale AQ

Ras-anlegget på Tverrvågan på Frøya leverte fredag den første generasjon laks. Brønnbåten la seg til 450 meter fra anlegget og pumpet fisken om bord.

Britt Åse Skarsvåg, daglig leder i Vikan Settefisk
Britt Åse Skarsvåg, daglig leder i Vikan Settefisk

Vikan satte inn den første rognen i anlegget i begynnelsen av november 2019 og fra da har fisken vokst til 140 gram. Fisken leveres til Ervik laks og ørret.

Sterk fisk

- Vi er veldig fornøyde med å levere første generasjon fisk fra vårt nye RAS anlegg, sier daglig leder Britt Åse Skarsvåg i Vikan Settefisk. 

Hun sier fisken har hatt fin vekst og ser ut til å være sterkt og god rustet til perioden i sjø.

- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet vi har hatt med ScaleAQ og setter stor pris på at de har vært til stede og bidratt også etter at anlegget stod ferdig.

Astrid Buran Holan, Ph.d., leder for landbasert innovasjon i ScaleAQ og Mats Lerbakk, Prosjektleder i ScaleAQ.
Astrid Buran Holan, Ph.d., leder for landbasert innovasjon i ScaleAQ og Mats Lerbakk, Prosjektleder i ScaleAQ.

Avansert anlegg

Astrid Buran Holan, Ph.d. er leder for landbasert innovasjon i ScaleAQ og førsteamanuensis II ved Institutt for Marin Teknikk ved NTNU. Hun trekker frem flere viktige faktorer ved anlegget som sørger for at fisken får best mulige vekstforhold på land.

- For det første må inntaksvannet være patogenfritt, uavhengig av om det er ferskvann eller sjøvann, derfor filtreres og UV-behandles dette. Videre er våre RAS-systemer basert på flere vannbehandlingssteg.  For å oppnå god fiskehelse og vekst er rett vannkvalitet over tid avgjørende. Man må ha kontroll på vannkvaliteten og oversikt på en rekke parametere. Det er også viktig med god og riktig oppdrettskunnskap og drift.

Partikkelfjerning

- Partikkelfjerning er viktig for å oppnå god og stabil vannkvalitet. Karene våre er designet for best mulig fjerne sedimenterbare partikler. Fôrrester og avføring fjernes allerede i fiskekaret ved hjelp av dobbelt avløp (partikkelfelle) og ledes til slamoppsamler på karveggen. Videre fjerner vi finere partikler og løst organisk materiale ved hjelp av ozonering og proteinskimmere. Dette skjer i en sidestrøm til bioreaktoren. Man kan nærmest si at vannet blir finpolert.

- God kontroll på avfallsstoffene er avgjørende siden disse kan føre til dårlig oppdretttsmiljø. Bakterievekst er en annen faktor som påvirkes av partikler i vannet. Målsetningen er et modent og mikrobielt stabilt vann med rett balanse. Svingninger i partikkelnivået kan føre til ugunstige forhold, så det viktig at partikkelfjerningen skjer så tidlig som mulig før de rekker å løse seg opp, og det må være en stabil og kontinuerlig prosess. 

- Fisk er som folk, den har godt av bevegelse og trening.

Hydrodynamikk

- Hydrodynamikken, altså hvordan vannet beveger seg i alle deler av anlegget, er også avgjørende. Når anlegget designes må man unngå dødsoner som kan føre til slamansamlinger. Spesielt i sjøvann øker risikoen for produksjon av giftig hydrogensulfid slike steder. Det er ikke alltid mulig å designe seg unna alle dødsoner, da må man inn med spylesystemer for å sikre god sirkulasjon. I tillegg sikrer den rette hydrodynamikken i karet gode 02 forhold og god fiskevelferd. Fisk er som folk, den har godt av bevegelse og trening.

Tilstedeværelse

I tillegg til hydrodynamikk og partikkelfjerning er det også mange andre faktorer som påvirker både den første og de neste generasjonene i et anlegg.

- Vi er opptatt av tilstedeværelse og oppfølging, sier Astrid. Spesielt under oppstart og igangkjøring, men ofte lengre i den grad kunden ønsker det. Vi elsker å se fisken utvikle seg og føler på mange måter at fisken i anlegg vi har levert er «litt vår”, så det er alltid kjekt å være på anleggene.

- Vi elsker å se fisken utvikle seg og føler på mange måter at fisken i anlegg vi har levert er litt vår.

Les mer om Scale aq landbased her: https://scaleaq.no/landbasert/

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?