Kronikk: Bør få produsere sjømat på land

Laksekonsesjonene i Norge er utformet med henblikk på produksjon i sjø. Produksjon av laks på industriell skala i sjøen har konsekvenser for miljø og laksestammen.

Publisert

Erik Heim Daglig leder Fredrikstad Seafood hadde i går en kronikk angående landbasert lakseoppdrett i Øtsfold på f-b.no.

Hovedpunkter er gengitt under.

Les også: Vil ha oppdrettslaks i næringspark

Når lakseprodusentene «låner» norske havressurser for produksjon av laks er det på sin plass at dette skal ha en kostnad og at produsentene pålegges et ansvar for hvordan produksjonen skal utføres.

Produksjon på land innebærer ikke «lån» av nasjonale havressurser. Produksjonen i Fredrikstad, om den blir realisert, vil ligge på næ­rings­are­a­ler som disponeres av private næringskrefter. Fredrikstad Seafoods planlegger produksjon med siste generasjon av såkalte lukkede resirkuleringssystemer, som er adskilt fra sjøen og innlemmet i innendørs produksjonshaller.

Fordelene er godt kjent fra produksjon i utlandet. Problemstillingen rundt lakserømning er løst. Spredning eller opptak av sykdom i sjø er et problem som også er løst. En produksjon i Fredrikstad vil heller ikke slippe ut fôrrester eller avfall fra fisken i sjøen.Selskapet ser isteden på slikt avfall som en verdifull ressurs som fanges opp og kan benyttes til andre miljøformål. I sum, blir mange av begrunnelsene for bruk av tradisjonelle konsesjonsregler og kostnader betydelig svekket for landbaserte anlegg.

Av denne grunn, må landbaserte anlegg i resten av Europa dokumentere forsvarlig drift og miljøkonsekvenser, men ikke slåss om dyre konsesjoner.

Norge står derfor i et veiskille som handler om konkurransekraft, bærekraftig produksjon og kompetanse. Vi kan velge å være i front på denne reisen eller velge å stå å se på utviklingen i utlandet. Det samme valget ligger nå på bordet i Østfold. Høringsrapporter anbefaler nå åpning for produksjon på land utenfor dagens konsesjonsordning i Norge. Dette kan telle til Østfolds fordel.

Østfold og Fredrikstad har særskilt interessante forutsettinger for å kunne lykkes med landbasert produksjon. Produksjon i Fredrikstad vil dra fordeler av god infrastruktur på Øra området og en sentral geografisk plassering.

Fredrikstad Seafoods ble etablert med en viten om at det er risiko for at produksjonstillatelse ikke oppnås, men vi har vurdert at muligheten for å stå i front for en miljøvennlig og lønnsom produksjon av laks på Østlandet er verdt å kjempe for.Selskapet har en strategi for å oppnå produksjonstillatelse og kanskje er tiden inne for Østfold til å vinne en viktig politisk kamp som kan ha langsiktig betydning for regionen.

Fredrikstad vil aldri produsere nok fisk til å utfordre de store produsentene i Norge, men vil kunne skape sin egen kvalitetsmessige nisje i et voksende globalt marked.