- Det er hyggelig å få bekreftelser på at vi leverer produkter som næringsutøverne er fornøyd med, sier ansvarlig utgiver Gustav-Erik Blaalid (i midten).
- Det er hyggelig å få bekreftelser på at vi leverer produkter som næringsutøverne er fornøyd med, sier ansvarlig utgiver Gustav-Erik Blaalid (i midten).

Solide tilbakemeldinger

Norsk Fiskeoppdrett og kyst.no får svært gode tilbakemeldinger fra leserne. I en fersk leserundersøkelse, er det kyst som stikker av med seieren som den mest leste nettsiden i havbruksnæringen.

Publisert

Leserundersøkelsen ble utført av Respons Analyse i september/oktober i år. I alt 139 personer svarte på den nettbaserte spørreundersøkelsen.

- Svarene viser at vi har all grunn til å være svært godt fornøyde med Norsk Fiskeoppdrett og kyst.no, sier ansvarlig utgiver Gustav-Erik Blaalid.

Han finner det tillitvekkende at de profesjonelle næringsutøver i større grad foretrekker kyst.no enn konkurrentene.

- Undersøkelsen viser blant annet at 45 prosent er innom kyst.no daglig eller flere ganger daglig. De samme tallene for våre konkurrenter er 36 prosent for Intrafish og 29 prosent for Ilaks, sier Blaalid.

- For vår del er det greit å få bekreftet det vi lenge har fått mange signaler på, nemlig at kyst.no har en solid posisjon blant de nettavisene som leverer nyheter til havbruksnæringen i Norge, sier redaktør Norsk Fiskeoppdrett og kyst.no, Pål Mugaas Jensen.

Ledere og ansatte

Hvem er det så som leser kyst.no? Hele 59 prosent av de som svarer oppgir at de er ledere eller mellomledere. Videre er det 32 prosent som oppgir at de er ansatte. Det betyr at det er en god fordeling blant ledere og ansatte i bedriftene.

I tillegg er det ikke så rent få som oppgir at de er selvstendig næringsdrivende.

Faglig høy kvalitet

Norsk Fiskeoppdrett får svært gode tilbakemeldinger fra leserne. Nyttig, aktuelt, relevant, høy faglig standard, variert, er blant karakteristikkene som nevnes flest ganger når leserne blir bedt om å gi en vurdering av bladet. Leserne er også godt fornøyd med innholdet.

- Vi har allerede et sterkt fokus på fiskehelse og teknologi, et fokus våre lesere er godt fornøyde med, og som de ønsker mer av. Forskningsbaserte artikler er høyt verdsatt, og miljørelaterte saker er det ønsket mer av, sier redaktør Pål Mugaas Jensen. Han lover å ta lesernes tilbakemeldinger på alvor.

Topp score

Respondentene i spørreundersøkelsen ble bedt om å gi en vurdering på hvor godt fornøyde de er med kyst.no og Norsk Fiskeoppdrett på en skala fra 1 – 6, der 6 er høyeste score. Her oppnådde kyst.no en score på 4,5, og Norsk Fiskeoppdrett oppnådde 4,6. I følge Respons Analyse er dette «meget gode resultat», for å sitere byrået.

- Dette er i tråd med tidligere undersøkelser. Spesielt Norsk Fiskeoppdrett som vi har data på tilbake fra tidlig 1990-tallet, har hatt en stabil og svært god posisjon blant leserne. Kyst.no har vi kun data fra 10 år tilbake, men her har til gjengjeld pilene gått bratt til værs både når det gjelder besøkstrafikk og lesertilfredshet, sier Blaalid.

Overvekt vil ha papir

Innenfor media generelt har det de siste årene vært en overgang fra papir til digitale medier for dagsavisene. Denne trenden gjør seg ennå ikke sterkt gjeldende for Norsk Fiskeoppdrett, eller i magasinverdenen generelt. I undersøkelsen svarer bare 22 prosent at de foretrekker et digitalt abonnement på bladet, mens 24 prosent sier at de vil ha begge deler, mens over halvparten svarer at de foretrekker papirutgaven, eller at de er usikre.

Hele 67 prosent sier at de foretrekker å lese Norsk Fiskeoppdrett på papir.

Samler trådene i Salmonview

Norsk Fiskeoppdrett har blitt et internasjonalt selskap. Det eneste som leverer nyheter og fagstoff på engelsk, norsk og spansk, og som dekker de viktigste lakseproduserende regionene i verden. Her fra lanseringen under årets Aqua Sur i Chile. F.v. Christian Perez, redaktør for Salmonexper, ansvarlig utgiver Gustav-Erik Blaalid og redaktør for Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no Pål Mugaas Jensen.
Norsk Fiskeoppdrett har blitt et internasjonalt selskap. Det eneste som leverer nyheter og fagstoff på engelsk, norsk og spansk, og som dekker de viktigste lakseproduserende regionene i verden. Her fra lanseringen under årets Aqua Sur i Chile. F.v. Christian Perez, redaktør for Salmonexper, ansvarlig utgiver Gustav-Erik Blaalid og redaktør for Norsk Fiskeoppdrett/Kyst.no Pål Mugaas Jensen.

Salmonview er merkevaren der Norsk Fiskeoppdrett AS har samlet alle titlene som eies og drives av selskapet.

Både fagbladet Norsk Fiskeoppdrett og kyst.no beholder navn som før, men vil i fremtiden bli markedsført som en del av Salmonview Media Group. Våre øvrige publikasjoner, Fishfarmingexpert (engelsk) og Salmonexpert (spansk), med tilhørende hjemmesider, fishfarmingexpert.com og salmonexpert.cl, vil bli markedsført under samme merkevare.

Logoen, den karakteristiske ryggfinnen fra laksen, blir felles for alle våre publikasjoner. I løpet av kort tid vil Salmonview lansere en app der leserne lettere kan få tak i våre digitale publikasjoner. Foreløpig er det kun utvalgte utgaver av Norsk Fiskeoppdrett og Fishfarmingexpert som parallellpubliseres på lesebrett, men etter hvert vil alle våre papirutgaver foreligge på lesebrett. Da kan abonnentene velge om de vil ha den digitale versjonen eller papirutgaven.