Gå til innhold
Annonse

Mattilsynet opphever bekjempelsessonen i kontrollområdet for ILA i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommune

Mattilsynet opphevet kontrollområder for ILA i Troms fylke. Foto: Mattilsynet
Mattilsynet opphevet kontrollområder for ILA i Troms fylke. Foto: Mattilsynet

Mattilsynet har 29. april 2019 ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Karlsøy, Lyngen, Skjervøy og Tromsø kommune, Troms, opphevet bekjempelsessonen rundt lokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune

Annonse

ILA ble i mai 2018 påvist på sjølokaliteten 36757 Lubben i Karlsøy kommune, Troms. Lokaliteten drives av NRS Troms AS, Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Troms Fylkeskommune.

Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 28. april 2019.

Bekjempelsessonen oppheves og innlemmes i overvåkingssonen med virkning fra 29. april 2019. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse