Gå til innhold
Annonse
Algeoppblomstringen skaper trøbbel for mange oppdrettere. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen
Algeoppblomstringen skaper trøbbel for mange oppdrettere. Illustrasjonsfoto: Ole Andreas Drønen

Fiskeridirektoratet: Oppblomstringen er ikke over, og kan spre seg nordover langs Tjeldsundet i Troms. Dødeligheten i Ofotfjorden stoppet opp i midtre deler, men fortsetter i ytre deler av fjorden.

Annonse

Fiskeridirektoratet melder at 11 600 tonn er tapt grunnen algeoppblomstring, dette utgjør rundt 720 millioner kroner med en kilopris på 62 kr.

- Vi går ennå ikke ut med informasjon om totalt antall fisk, hovedsakelig av to grunner; alle oppdretterne har ikke kapasitet og oversikt til å oppgi i antall, og vekten på fisken varierer fra 700 gram til 5,5 kilo, melder direktoratet.

Rolig i Troms

Fiskeridirektoratet sier at det fortsatt er rolig i Troms.

- Oppdretterne rydder i merdene og noen har startet fôring. Alle er likevel i beredskap fordi algene kan blomstre opp igjen. 

Direktoratet gjør oppdretterne oppmerksom på at det kan oppstå spredning nordover langs Tjeldsundet. 

Situasjonen i Nordland

- Dødeligheten i indre Ofotfjorden er stoppet opp – naturlig nok fordi det nesten ikke er fisk igjen. Dødeligheten har akkurat nå bremset opp i midtre deler. I ytre deler er det stor dødelighet, sier direktoratet.

Prognosen viser fortsatt utgående strøm fra Ofotfjorden det kommende døgnet. 

Det meldes at kapasiteten på kverneutstyret er en utfordring i Nordland, i tillegg opplever oppdretterne at fisk som allerede er rammet av algene ikke tåler å bli flyttet.

Slaktebåten Norwegian Gannet ankommer landsdelen i løpet av kvelden. Denne båten kan slakte direkte ettersom den beveger seg fra anlegg til anlegg.

Kystvaktskipet «Heimdal» er nå i Nordland etter et møte mellom Sjømat Norge, Fiskeridirektoratet og Kystvakten. Skipet er utstyrt med en mobil lab slik at det kan tas prøver om bord. Det er laget et prøvetakingssystem med tydelige rutiner for informasjonsdeling.

Resten av landet

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet er i dialog om det er mulig å forutsi noe om mulig algeoppblomstring utover de områdene som er rammet, blant annet ved hjelp av satellittbilder og utvidet prøvetaking.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse