Gå til innhold
Annonse
De røde prikkene viser alle lokaliteten som har overskredet lusegrensen i uke 27. Alle tolv lokalitetene lå sør i Norge.
De røde prikkene viser alle lokaliteten som har overskredet lusegrensen i uke 27. Alle tolv lokalitetene lå sør i Norge.

Ifølge Barentswatch var tolv lokaliteter over lusegrensen i forrige uke. Alle tilhørende sør i Norge. 

Annonse

De overskridende lokalitetene var ti matfiskanlegg og et rent stamfisk anlegg (Oslandsurda), og lokaliteten Ommundsteigen som både har stamfisk og matfisk. 

Verst denne uken var Blom fiskeoppdrett lokaliteten Ljøsøy N i Øygarden, som hadde 1,42 hunnlus per fisk, og grensen er som kjent 0,5 hunnlus per fisk. Brønnbåten Ronja Nordic var i forrige uke på lokaliteten, og mest sannsynlig avluste ettersom lusetallene er gått betydelig ned og ligger på 0,36 hunnlus per fisk denne uken, ifølge Barentwatch. 

Det var tolv lokaliteter i forrige uke som var over lusegrensen. Illustrasjonsfoto av lakselus.
Det var tolv lokaliteter i forrige uke som var over lusegrensen. Illustrasjonsfoto av lakselus.

Sjøtemperaturen på Ljøsøy N var i forrige uke 11,5 °C. 

Det var 504 lokaliteter som var under lusegrensen.

150 av lokalitetene har påvist pankreassykdom (PD) eller har mistanke om PD og 6 av lokalitetene har påvist ILA eller har mistanke om ILA.

Alle lusetallene for uke 28 var ikke registrert da Kyst.no lagde denne saken, og vi har derfor tatt utgangspunkt i de registrerte tallene for uke 27.  

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse