Gå til innhold
Annonse

15 lokaliteter over lusegrensen - 9 av dem matfisk

Ifølge Barentswatch var 15 lokaliteter over lusegrensen i forrige uke. 

Annonse

15 lokaliteter var over lusegrensen i uke 28, det er 3 % av lokalitetene som har rapportert lakselus.

De overskridende lokalitetene var ni matfisklokaliteter og fem stamfiskanlegg, samt ett anlegg som både har matfisk og stamfisk, ifølge Barentswatch sin fiskehelse oppdatering. 

Verst i uke 28 var lokaliteten var lokaliteten Sauaneset1, tilhørende Havforskningsinstiuttet. Voksne hunnlus per fisk var 1,48, og overskridet klart grensen på 0,5 hunnlus per fisk. Lus per fisk (alle stadier) var 8,32. 

Det er 467 lokaliteter under lusegrensen, som tilsier 97 % av lokalitetene som har rapportert lakselus.

146 av disse lokalitetene har påvist pankreassykdom (PD) eller har mistanke om PD og 6 av lokalitetene har påvist ILA eller har mistanke om ILA.

Alle lusetallene for denne uken (uke 29) var ikke registrert da Kyst.no lagde denne saken, og vi har derfor tatt utgangspunkt i de registrerte tallene for forrige uke (uke 28).  

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse