Gå til innhold
Annonse
tang, tare, integrert havbruk
tang, tare, integrert havbruk

Lofot-kommunen, Vestvågøy har fått 200.000 kroner fra fylkeskommunen til å forske på tang.

Annonse

Nordland fylkeskommune har gitt 200 000 til Vestvågøy kommune til å følge opp prosjektet «Jakten på den hemmelige smaken». Hensikten er å utforske tang som mat, skriver Lofotposten i dag.

Prosjektet «Jakten på den hemmelige smaken» har som mål å utforske mulighetene i tang som smakstilsetning i mat.

– Tang er ikke ukjent som mat, men er i liten grad benyttet her til lands, og blir ikke høstet for det formålet, heter det i fylkesrådets begrunnelse for å gi 200.000 kroner til formålet. Prosjektet skal gjennomføres i nært samarbeid med forskningsmiljøer i Nordland, og består av flere faser:

* Gjennomføre en forstudie hvor det serveres tangmarinert tørrfisk og kjekjøtt på grillen under Lofoten Bygdefilmfest i 2014

* Arrangere workshop i mai-juni hvor ulike konserveringsmetoder av vill vingetang blir prøvd ut, og hvor tang som smakstilsetning blir utprøvd.

– Prosjektet vurderes å ha sin styrke ved at det utforsker en ny ressurs og ser på mulighetene for kommersiell utnyttelse av en råvare som i svært liten grad har vært utnyttet, heter det i vedtaket fra fylkesråden for næring.

Frederic Hauge viser frem tangproduktet for Lisbeth Berg-Hansen og Henning Beltestad. Foto: Øyvind Sjøthun Røen
Frederic Hauge viser frem tangproduktet for Lisbeth Berg-Hansen og Henning Beltestad. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

Viktig for fremtiden

Forskningen på tare som produkt vil trolig være sentral også for havbruksnæringen i de kommende årene. Under året Aqua Nor lanserte Lerøy og Bellona den felles satsingen "Ocean Forest", der hensikten er å starte med integrert havbruk.

Ved å samlokalisere tareanlegg med fiskeoppdrettsanlegg skal man kunne utnytte næringssaltene som slippes ut fra disse anleggene til økt tareproduksjon og samtidig utnytte denne ressursen som per i dag går rett i havet.

Les også: Bellona og Lerøy etablerer Ocean Forest

Les også: Forsker på klima og havbruk 

Annonse