Gå til innhold
Annonse

2017 ble det beste året i Bjørøya sin historie

Lokalitetsbåt «Rekkøy» på lokalitet Eldviktaren hos oppdrettselskapet Bjørøya. Foto: Fredrik Bye –fredrikbye.com.
Lokalitetsbåt «Rekkøy» på lokalitet Eldviktaren hos oppdrettselskapet Bjørøya. Foto: Fredrik Bye –fredrikbye.com.

Bjørøya sin omsetningen i 2017 ble på 608 millioner kroner som tilsier en økning på hele 221 milloner fra 2016.

Annonse

Frode Blakstad, styreleder i Bjørøya sier i en pressemelding at de i møte 22. mars 2018 behandlet årsregnskapet for 2017, som viste at 2017 ble det beste året i Bjørøya sin historie. 

Selskapets omsetningen i 2017 ble på 608 millioner kroner som tilsier en økning på hele 221 milloner fra 2016. Resultatet etter skatt ble på 195 millioner, en økning på 80 millioner i forhold til 2016.

Resultatene sier han har primært kommet som en konsekvens av meget god tilvekst, lite svinn, god kontroll med sykdom- og lusesituasjonen og ikke minst høye laksepriser.

- Videre vurderer vi samdriftsavtalen med Midt Norsk Havbruk AS som vesentlig for de resultater som er oppnådd. Totalproduksjonen for året økte med 5 000 tonn til omlag 12 000 tonn laks i 2017. Produksjonskostnadene pr kg ble redusert med 2,71 kroner til 34,84 kroner. Driftsmarginen for året ble på fantastiske 25 NOK/kg.

- Men den aller viktigste faktor, er selskapets ansatte. Den innsats som de har lagt ned for å skape disse resultatene, har vært enestående. Uønskede avvik i driften har blitt oppdaget i tide, slik at nødvendige korrigerende tiltak kunne blitt satt inn, sier Blakstad. 

Havbruksparken Midt-Norge, næringspark der Bjørøya AS har sine hovedkontorer og administrasjon. Foto: Fredrik Bye –fredrikbye.com.
Havbruksparken Midt-Norge, næringspark der Bjørøya AS har sine hovedkontorer og administrasjon. Foto: Fredrik Bye –fredrikbye.com.

Nye lokaler

Hovedkontoret ble sommeren 2017 flyttet til nye lokaler i Havbruksparken i Storlavika, noe han sier de ansatte har satt meget stor pris på.

- Vi er også stolte over at daglig leder, Per Anton Løfsnæs, ble kåret til årets næringslivsleder i Namdalen og at Bjørøya ble kåret til årets lærebedrift.

- Bjørøya AS har også engasjert seg i lokalmiljøet på flere områder. Høsten 2017 var man med og delfinansierte utvikling av en Strategisk Næringsplan for Flatanger kommune, samt at man nå støtter gjennomføringen av de strategiske tiltak med 1 mill NOK pr år de neste 3 år. Man har også engasjert seg i bygging av utleieleiligheter, slik at tilflyttere til kommunen har et sted å bo når de kommer for å jobbe.

God start

- Starten på 2018 har også vært meget bra med god tilvekst, lite svinn og høye laksepriser. Kontroll med lakselus er i den sammenheng vesentlig, og selskapets satsing på produksjon av rognkjeks i Namdal Rensefisk AS har så langt vist seg å være en uvurderlig suksess. Selskapets visjon er å være kunnskapssøkende og nyskapende. Det ga stor uttelling i 2017, påpeker Blakstad. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse