Gå til innhold
Annonse
Illustrasjonsfoto lakselushunn med eggstrenger. Foto: Trygve Poppe.
Illustrasjonsfoto lakselushunn med eggstrenger. Foto: Trygve Poppe.

Et tilbakeblikk på 2018 viser at det var et meget godt luseår i Midt-Norge og Nord-Norge.

Annonse

Kyst.no skrev tidligere om Sør-og Vest-Norge som hadde de høyeste lusenivåene i 2018, og på bakgrunn av dette tester ut en ny lusestrategi.

For Midt-og Nord-Norge derimot viser statistikk fra 2018 at disse regionene hadde gjennomsnittlig lavere lusenivå.

Lene-Catrin Ervik jobber i Åkerblå og er regional koordinator for Midt-Norge. Hun forteller at 2018 har fulgt den gode trenden fra 2017, men utfordringene med lus på ingen måte er løst.

Lene-Catrin Ervik forteller at 2018 har fulgt den gode trenden fra 2017 . Foto: Åkerblå.
Lene-Catrin Ervik forteller at 2018 har fulgt den gode trenden fra 2017 . Foto: Åkerblå.

- Biologien blir satt sterkt på prøve når det først må behandles. Situasjonen er imidlertid preget av kontrollerte tiltak og ikke brannslukking, som vi opplevde i 2014-16.

Videre forteller Ervik at for 2018-generasjon har det vært en fantastisk utvikling på vårutsettet på Nordmøre, der hovedandelen av lokaliteter har klart seg uten behandling så langt i år.

De siste årene forteller hun er det høstutsettene som har hatt størst utfordringer.

- Denne fisken får to høstperioder med seg, og står lengre i sjøen i perioder der lusa er mest utfordrende.

Et rolig luseår

Også i Nord-Norge har det gjennomsnittlige antall kjønnsmodne lus vært lav, forteller Kristin Ottesen, veterinær i Havet og regional koordinator i Nord-Norge. Regionen sier hun har hatt et rolig luseår om man ser på området under ett.

- Regionen er svært stor, hvor vi vanligvis har sett en sør-nord gradient med synkende luseproblematikk jo lenger nordover vi kommer.

Lusa har en fantastisk evne til å reprodusere seg hvis den får fotfeste.

Kristin Ottesen
Kristin Ottesen forteller at skottelus er en større utfordring enn lakselus lengst nord i regionen. Foto: HaVet.
Kristin Ottesen forteller at skottelus er en større utfordring enn lakselus lengst nord i regionen. Foto: HaVet.

Hun påpeker at det har blitt gjort fremskritt i forhold til forebyggende lusearbeid og igangsetting av riktig tiltak til rett tid, samt at innkjøringen av nye ikke-medikamentelle metoder har kommet bedre på plass i forhold til foregående år. Enkelt-områder i regionen sier hun har hatt større utfordringer.

- Dette viser at fokuset må være det samme i hele dette området selv om smittepresset kan variere i nord-sørgradienten. Lusa har en fantastisk evne til å reprodusere seg hvis den får fotfeste.

Ottesen presiserer at skottelus er en stor del av luseproblematikken jo lenger nord i regionen man kommer, og at mange av tiltakene må igangsettes for å begrense skader påført av skottelusinfeksjoner.

- Lengst nord i regionen er skottelus en større utfordring enn lakselus, både når det gjelder påvirkning på fiskevelferd og som behandlingsutfordring.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse