Gå til innhold
Annonse
Ingebjørg Sævareid forteller om en oppgang i flerkomponentvaksinen i 2018 sammenliknet med 2017 og 2016. Foto: Magnus Petersen.
Ingebjørg Sævareid forteller om en oppgang i flerkomponentvaksinen i 2018 sammenliknet med 2017 og 2016. Foto: Magnus Petersen.

I november fikk 32,1 millioner laks flerkomponentvaksine, en økning på 1,7 millioner solgte doser sammenlignet med november 2017.

Annonse

- November har tradisjonelt vært en måned med mer enn 30 millioner fisk vaksinert. Majoriteten av vårsmolten vaksineres i oktober-november, før det trappes noe ned i desember, forteller technical manager Ingebjørg Sævareid i MSD Animal Health.

Hittil i år (YTD) er det solgt 337,2 millioner doser flerkomponentvaksine. Det er en oppgang på hele 18,5 millioner vaksinedoser sammenlignet med tilsvarende periode i 2017. Januar, mai og juni peker seg ut som de sterkeste månedene i 2018 sammenlignet med 2017.  

Siden det er variasjoner mellom de ulike månedene er 12 måneders løpende gjennomsnitt (MAT) interessant statistikk å følge.

- De siste tolv månedene er det solgt 345,7 millioner flerkomponentvaksinedoser til laks. Det er en betydelig oppgang fra samme periode i 2016/2017 da det ble solgt 327,2 millioner vaksinedoser, sier Sævareid.

ILA-vaksine i tillegg

Farmastat leverer hver måned statistikk over legemidler som er solgt til sluttbruker. Denne baserer seg på innrapporterte tall fra grossister.

Med flerkomponentvaksine menes registrerte vaksiner som rapporteres i Farmastat og som inneholder beskyttelse mot de fire standard bakteriesykdommene furunkulose, vibriose, kaldtvannsvibriose og vintersår, samt mot virussykdommen IPN. Multivaksinen kan også inneholde komponent mot PD.

Salget av multikomponentvaksiner med ILA kommer i tillegg til statistikken beskrevet ovenfor.

Mer PD-vaksinering

Vaksinering mot PD kan gis gjennom flerkomponentvaksine eller som en separat vaksine. I november ble det solgt 13,4 millioner doser med PD-vaksine, en oppgang på 4,5 millioner vaksinedoser fra november i fjor.

- I oktober var det en nedgang i vaksinering mot PD, men økningen i november har altså normalisert noe av PD-bildet. Hittil i år (YTD) er det solgt 121,9 millioner doser PD-vaksine. I toppåret 2017 var det YTD november solgt 125 millioner vaksinedoser med PD, sier Sævareid.  

Løpende statistikk for de siste 12 månedene (MAT) viser at det er solgt 124,4 millioner doser med PD-vaksine. Det er 3,6 millioner færre vaksinedoser enn i samme periode 2017/2016.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse