Gå til innhold
Annonse

- 84 % av settefiskanleggene hadde avvik- men ingen alvorlige

Settefisk i kar.
Settefisk i kar.

Da Fylkesmannen i Hordaland hadde gjennomført tilsyn på de 32 settefiskanleggene i området hadde 84 prosent av dem avvik, men ingen ble politianmeldt. - Det var ingen virkelig alvorlige avvik, sier Tom Pedersen som er ansvarlig for tilsynet. Han oppfordrer nå settefiskaktørene til å lese tillatelse-grunnlaget grundigere.

Annonse

Ifølge Pedersen som arbeider med tilsyn av akvakultur hos fylkesmannen i Hordaland, var det i hovedsak små anlegg som hadde flest avvik og de store som oftest var eid av større konsern hadde færre avvik.

- En av grunnene til de mange avvikene er at det ikke har vært nok tilsyn, mener Pedersen.

- Det er ikke så veldig galt i Hordaland, det var ingen virkelig alvorlige avvik. Da hadde vi vurdert politianmeldelse, legger han til.

God dialog

Tom N. Pedersen arbeider med tilsyn innen akvakultur for fylkesmannen i Hordaland. Foto: Magnus Petersen.
Tom N. Pedersen arbeider med tilsyn innen akvakultur for fylkesmannen i Hordaland. Foto: Magnus Petersen.

Da undersøkelsene var ferdig fjor høst kom det frem at de aller fleste avvikene var i forbindelse med miljømål og miljørisikovurderinger, og Pedersen at de oftest har en hyggelig dialog med oppdretterne.

- De er glade for tilsynet. På en måte får oppdretterne gratis hjelp av oss.

Han viser til at settefiskanleggene slipper konsulenter i forbindelsen med de fleste anleggenes Global GAP-sertifisering som ofte stiller samme krav, men ville kostet vesentlig mer.

- Tilsyn virker, konstaterer Pedersen.

Nå har samtlige selskap fulgte opp avvikende og levert dokumentasjon på at disse er utbedre.

Men det finnes også skrekkeksempler i andre fylker der politianmeldelse ble nødvendig, ifølge Pedersen.

- For å unngå avvik er det viktig å lese nøye gjennom vilkårene.

Vanskelig å måle miljøpåvirkning

For settefiskanleggene i Hordaland har det ikke blitt gitt noen nye tillatelser siden 1986, samtidig som produksjonen har økt betydelig.

- Eldre settefiskanlegg blir oppgradert og større, og dessverre er det ingen standard på miljøovervåking på utslipp fra settefiskanlegg, opplyser han

Han viser til at det heller ikke er gjennomført undersøkelser før driften har begynt.

- Derfor er det vanskelig å si hvor mye utslippet egentlig har påvirket naturen.

Forlenger avløpsrøret

Men han understreker at problemet med utslipp fra settefiskanleggene vanligvis er partikler, der de i visse tilfeller har flere måter å ordne opp.

- Et vanlig tiltak der det er vanskelig resipienter er å forlenge avløpsrøret til en resipient det er bedre omrøring.

I tillegg så er et godt tiltak der det er blitt dårlig bunnkvalitet ved avløpet er å sende store mengder ferskvann gjennom system.

- Da stiger ferskvannet til overflaten og det blir omrøring på bunnen, det har gitt gode resultater, forklarer Pedersen.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse