Gå til innhold
Annonse
I forbindelse med sammenslåingen av de tre selskapene kommer Åkerblå inn på eiersiden. Foto: Åkerblå AS.
I forbindelse med sammenslåingen av de tre selskapene kommer Åkerblå inn på eiersiden. Foto: Åkerblå AS.

Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og morselskapet Møreforsking AS slår seg sammen og får en ny eier med på laget. 

Annonse

Gjennom å slå sammen dagens tre selskaper til én enhet vil vi få mer ut av dagens ressurser, og være bedre rustet til fortsatt vekst, sier styreleder Tormod Thomsen i en pressemelding fra Åkeblå.

Møreforsking har i over 40 år bidratt med forskning der behovene i det regionale næringslivet har stått i fokus. I dag består konsernet av tre selskaper Møreforsking Molde AS, Møreforsking Ålesund AS og morselskapet Møreforsking AS.

- Ved å slå sammen disse tre selskapene får man utnyttet administrative ressurser mer effektivt og styrket det tverrfaglige samarbeidet mellom fagteamene i Molde og Ålesund. Møreforsking har som mål å styrke sin tilstedeværelse i hele fylket. Høsten 2019 ble den første Møreforskeren ansatt med arbeidssted Campus Kristiansund.

Fortsetter veksten

Etableringen i Kristiansund har blitt svært godt mottatt, forteller direktør i Møreforsking Agnes Gundersen.

- Vi har som mål å fortsette veksten i hele regionen, og ønsker også å satse på forskning i et enda bredere spekter av næringslivet.

Møre og Romsdal Fylkeskommune har vært inne på eiersiden i Møreforsking siden starten i 1979, og er største aksjonær. Fylket har vært en aktiv støttespiller for sammenslåingen som nå gjennomføres.

- Møreforsking er en viktig bidragsyter for å styrke næringslivet i Møre og Romsdal. Gjennom sin forskning bidrar de til å utvikle ny kunnskap som gir grunnlag for økt verdiskaping og økt konkurransekraft for både privat og offentlig sektor i regionen. Fylkeskommunen ønsker derfor å bidra til at Møreforsking skal utvikle seg videre, sier Bergljot Landstad, regional- og næringssjef i Møre og Romsdal fylkeskommune.

I forbindelse med sammenslåingen kommer Åkerblå inn på eiersiden. 

- Med Åkerblå på laget får Møreforsking muligheten til å styrke sin tverrfaglige satsning knyttet til akvakulturnæringen, sier Gundersen.

- Møreforskings næringsrelevans og brede kompetanse innen både samfunnsvitenskapelig og marin forskning vil være med å styrke Åkerblås faglige profil, legger administrerende direktør i Åkerblå Roger Sørensen til. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse