Gå til innhold
Annonse

- Åpenbart at det er egnet til å ramme omdømmet

Are Kvistad kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.
Are Kvistad kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge. Foto: Sjømat Norge.

Mattilsynet har avdekket svært graverende fiskevelferds-forhold hos Måsøval fiskeoppdrett og Lerøy Midt. Bilder av luseskader florerer nå på sosiale medier. - Selv om dette er to enkelte saker og ikke er representativt for hvordan situasjonen er i havbruksnæringen langs kysten, er det åpenbart at det er egnet til å ramme omdømmet til hele næringen, sier Are Kvistad, kommunikasjonsdirektør i Sjømat Norge i en kommentar til kyst.no.

Annonse

I forrige uke ble det kjent at lokaliteten Fjølværet som drives av Måsøval fiskeoppdrett og lokalitetene Langskjæra og Langskjæra II som drives av Lerøy Midt har fått varsel om redusert MTB.

Etter at Mattilsynet avdekket grove skader på fisken hos Lerøy Midt og Måsøval utenfor Frøya, har bilder begynt å sirkulere i sosiale medier. Ifølge dokumenter kyst.no har fått innsyn i, ble det funnet store mengder laks med omfattende sårskader etter lusebeiting og spyling, ett lusenivå over 40 ganger det tillatte, og underlagsdokumenter ble brent. Mattilsynet mener derfor en rekke lover og forskrifter er brutt.

Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.
Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.

Les mer her: Mattilsynet har avdekket svært store luseskader hos Lerøy og Måsøval

Kan ramme omdømmet

Kommunikasjonsdirektør Are Kvistad i Sjømat Norge rakk akkurat å kommentere situasjonen før han måtte på utenlandsreise.

- Selv om dette er to enkelte saker og ikke er representativt for hvordan situasjonen er i havbruksnæringen langs kysten, er det åpenbart at det er egnet til å ramme omdømmet til hele næringen.

Han mener at svaret på hvorfor fisken var skadet i en så alvorlig grad, gir seg selv.

- Svaret på det gir seg selv, alle forstår at dette ikke er slik det skal være. Nå har Mattilsynet hjemler til å sette inn tiltak, noe som altså har skjedd i dette tilfellet slik at fisken er tatt ut, påpeker kommunikasjonsdirektøren.

Les også: Lerøy: – Kjenner oss ikke igjen i flere av Mattilsynets påstander

- Med forbehold om at jeg ikke har innsyn i detaljene i disse sakene, er det generelt bra at Mattilsynet gjør jobben sin og viser handlekraft når det må til. Sjømat Norge har understreket overfor Mattilsynet ved ulike anledninger at etaten må bruke regelverket og fatte nødvendige vedtak dersom det oppstår situasjoner som krever det, legger han til.

Da Kvistad blir spurt om vi risikerer en ny "pelsdyrdebatt" om forholdene for laks langs kysten, er han uenig.

Renate Larsen administrerende direktør i Norges Sjømatråd. Screenchoot fra Fiskeridirektoratets fagkonferanse 2016.
Renate Larsen administrerende direktør i Norges Sjømatråd. Screenchoot fra Fiskeridirektoratets fagkonferanse 2016.

- Det tror jeg ikke, pelsdyrdebatten er en helt annen type diskusjon. Lakseoppdrett er matproduksjon som bidrar med vesentlig tilførsel av sunn og god mat til hundre markeder verden over, sier han til kyst.no.

Alvorlig situasjon

Administrerende direktør Renate Larsen i Norges Sjømatråd sier at tilstanden som Mattilsynet har avdekket ved de tre lokalitetene er alvorlig.

- Det er bra at dette ble oppdaget og ryddet opp i. Denne typen hendelser kan potensielt påvirke omdømmet til norsk sjømat ute i markedene. Vi må ha tillit til at selskapene følger opp slike hendelser og at de rydder opp. Vi vil overvåke saken ute i markedene, sier hun til kyst.no.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse