Gå til innhold
Annonse

Norges Kystfiskarlag advarer myndighetene mot å satse for mye på torskeoppdrett. Torskeoppdrett er et gigantisk forsøksprosjekt, mens torskefiskeriene er det viktigste enkeltfisket langs kysten, skriver Kystfiskarlaget i en pressemelding.

Annonse

Ifølge Kystfiskarlaget er det en økende frustrasjon blant fiskere langs kysten på oppdrett av torsk. Svært mange spørsmål kan stilles ved om dette er en art våre myndigheter bør ha som et satsningsområde, sier daglig leder Håvard Jacobsen.

Trenger ikke mer konkurranse Kystfiskarlaget vil ikke ha en situasjon der det offentlige er med å bygge opp en konkurrerende næring. - For store deler av flåten, landindustri og distriktssamfunn langs kysten er torskefisket levebrød og eksistensgrunnlag, skriver organisasjonen;

I den sammenheng virker det underlig at det offentlige skal være med å bygge opp en konkurrerende næring. Enkelte påpeker oppdrettstorskens verdi i forhold til å betjene et marked i en tid på året da det ikke landes villtorsk. Det stemmer nok, og torskeoppdrett i begrenset kvantum, og som et supplement til den tradisjonelle fiskerinæringen ville muligens vært av det gode.

Problemet er at målsetningen for oppdrett av torsk slett ikke er av beskjeden karakter. Stadig har prognoser og produksjonsmål om oppdrettskvantum på flere hundretusen tonn versert i media, hevder Kystfiskarlaget.

Annonse