Gå til innhold
Annonse

Aina Valland lar seg ikke overraske av Erik Steruds kommentarer om hvitmaling av villakssituasjonen. -Som forventet. At han også får med seg bare deler av det vi sier, er dessverre også vanlig, kommenterer Valland.

- FHL gjør svart til hvitt, kommenterte Erik Sterud. Foto: Pål Mugaas Jensen
- FHL gjør svart til hvitt, kommenterte Erik Sterud. Foto: Pål Mugaas Jensen

Øyvind Sjøthun Røen

I en kommentar til Aina Vallands utsagn om effekten av genblanding mellom villaks og oppdrettslaks ga fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud klart uttrykk for hva han mener om FHLs synspunkter.

- Med dette utspillet demonstrer FHL at den politisk korrekte 0-visjonen er langt unna organisasjonens egentlige problemerkjennelse, kommenterte Sterud.

Les også: - FHL gjør svart til hvitt

Aina Valland lar seg ikke overraske av Steruds kommentarer til innlegget hennes.

- At Erik Sterud er raskt ute å kommenterer når FHL har synspunkter på i hvor stor grad havbruksnæringen påvirker villaksen, er som forventet. At de også får med seg bare deler av det vi sier, er dessverre også vanlig, uttaler Valland til Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no.

Hun gleder seg over at omfanget av rømming har gått ned de siste årene holder fast på at de to organisasjonene kjemper for samme mål.

Aina Valland mener rømmingstallene vitner om ansvarlighet og evne til handling. Foto: FHL
Aina Valland mener rømmingstallene vitner om ansvarlighet og evne til handling. Foto: FHL

- Budskapet vårt – også i den omtalte artikkelen er: - Det er ikke ønskelig å ha rømt laks i elvene og havbruksnæringens hovedfokus er derfor å hindre rømming. Næringen har en nullvisjon når det gjelder rømming og det er derfor gledelig at omfanget av rømming har gått kraftig ned de siste årene. Dette gjenspeiles også i redusert innslag av rømt laks i vassdragene, noe som bl.a. prosjekter i regi av havbruksnæringen eget Miljøfond har vist.

- Næringen har på denne måten vist at man legger både vilje og ressurser på bordet for konkrete tiltak, og at tiltakene gir resultater. Dette akter vi å fortsette med, samtidig som vi utreder hvilke nye tiltak som kan forbedre situasjonen ytterligere. Dette handler verken om å være "politisk korrekt" eller å drive "hvitmaling" slik Sterud velger å karikere det. Tvert om vitner det om ansvarlighet og evne til handling, påpeker Valland.

- Stor egeninteresse av å hindre rømming

Næringen har stor egeninteresse i å hindre at laks rømmer fra merd eller landanlegg, kommenterer Valland. Foto: Bjørn T. Barlaup
Næringen har stor egeninteresse i å hindre at laks rømmer fra merd eller landanlegg, kommenterer Valland. Foto: Bjørn T. Barlaup

Hun mener det er synd at Sterud selv velger å mistenkeliggjøre FHLs holdninger om at man trenger mer kunnskap.

- FHL er opptatt av en kunnskapsbasert forvaltning fordi det er avgjørende, og myndighetene har plikt til, å sikre at de tiltak som iverksettes overfor havbruksnæringen må stå i forhold til den faktiske risiko næringen utgjør. Og de må stå i forhold til den forbedring som kan oppnås. De må også stå i forhold til at næringen har en 0-visjon som den kontinuerlig har for øye når den jobber med rømmingssikring.

- Det er ikke slik at næringen vil redusere sin innsats for å hindre rømming om faktisk kunnskap etter hvert skulle tilsi at konsekvensen ved rømming er mindre enn tidligere antatt. Næringen har stor egeninteresse i å hindre at laks rømmer fra merd eller landanlegg.

- Mange forskere, bl.a. forskere ved Nofima, mener at effekt av rømt laks ift villaksen trolig er overvurdert. Det har vært flere saker om dette på kyst.no tidligere også, seinest 28. august.

- Se totalbildet

Valland mener det er på tide å se det totale bildet.

- FHL har alltid vært tydelig på at vi skal ta vår del av ansvaret når det gjelder villaksen, se bare på resultatene som er oppnådd når det gjelder betydelig reduserte rømmingstall. Det er dessverre alt for få som evner å se totalbildet når det gjelder villaksen og det er det dessverre villaksen som taper på.

Les også: Stiller spørsmål til effekten av genblanding

Les også: - Rømt oppdrettslaks forandrer villaksen