Gå til innhold
Annonse

AKVA group vokser i sjø, men på land går det tregere

AKVA group benter vekst i alle segmenter fremover. Illustrasjonsfoto: AKVA group.
AKVA group benter vekst i alle segmenter fremover. Illustrasjonsfoto: AKVA group.

AKVA-konsernet melder de fullførte første kvartal med vekst i ordreinngang og inntekter. Inntektene innen landbasert ble imidlertid lavere enn forventet.

Annonse

Omsetningen i kvartalet endte på 589 MNOK (510 MNOK i 2017) med en EBITDA på 59 MNOK (54 MNOK). EBITDA-margin for første kvartal var dermed på 10 % (10,6% i 2017), og netto fortjeneste økte til 24 MNOK sammenlignet med 20 MNOK samme periode året før.

Forsinket innen landbasert

Både inntekter og marginer understrekes årlig øker innen det landbaserte segmentet. Men omsetningen her ble halvert i kvartalet sammenlignet med 2017. Ordrene første kvartal var nemlig på på 51 MNOK, sammenlignet med 103 MNOK samme kvartal i fjor.

-  Det lave ordreinntaket, er et resultat av at noen prosjekter har dratt ut i tid. Inntektene vil øke etter hvert som prosjekter i ordreboken begynner å bli levert og marginer har forbedret i forhold til samme kvartal i fjor.

479 millioner kroner av ordrereserven ved utgangen av første kvartal påpekes videre vedrører landbasert teknologi, og i årsrapporten understrekes det at selskapet fortsetter å se god aktivitet innen segmentet.

- Det landbaserte segmentet ble omorganisert i 2017, og i begynnelsen av 2018 er vi enda bedre rustet å konkurrere i dette segmentet.

I samarbeid mellom Sinkaberg-Hansen AS, Egersund Net AS og AKVA group ASA, utvikles nedsenkbart merdsystem. Foto: AKVA group.
I samarbeid mellom Sinkaberg-Hansen AS, Egersund Net AS og AKVA group ASA, utvikles nedsenkbart merdsystem. Foto: AKVA group.

Fortsatt økning innen merdbasert oppdrett

I Norden ble ordreinngangen på 293 MNOK (244 MNOK) i første kvartal. ASA Nordic, Helgeland Plast og Sperre påpekes er sterke bidragsytere til vekst.

- AKVA Marine Services hadde en langsommere start på året enn forventet på grunn av værforhold i Norge, skriver konsernet, uten å utdype noe mer.

Amerika hadde også et sterkt kvartal i forhold til EBITDA med 6 MNOK sammenlignet med 1 MNOK samme periode i fjor.

- Markedsaktiviteten er høy i Amerika, og regionen hadde en ordreinngang på 187 MNOK (117 MNOK) i kvartalet.

EME (Europa og Midtøsten) mer enn doblet inntektene fra første kvartal i fjor, med

Skottland og leveranser til Russland gjennom AKVA Group ASA Export som hoveddrivere. Kontorene i Spania, Midtøsten og Hellas skriver de også har begynt å gir resultater, samt  Spania hadde et sterkt kvartal med en ordreinngang på 8 MNOK.

Både AKVA Group Software og Wise Solutions Ehf avslutter ifølge konsernet kvartalet med sterkere marginer og EBITDA sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Planlegger utviklingstillatelser

I samarbeid med Sinkaberg-Hansen AS og Egersund Net AS og AKVA group ASA ble Atlantis Subsea Farming AS etablert i 2018. Formålet var å utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg for laks på industri skala. De søkte om seks tillatelser for storskala utvikling og testing av ny teknologi og operasjonellt konsept, men endte opp med en tillatelse.

- Atlantis Subsea Farming AS er nå i planlegging fase med hensyn til gjennomføring av prosjektet.

Fremtidsutsikter

- Vi har opplevd fortsatt høy markedsaktivitet i alle regioner og segmenter i første kvartal 2018. Ordreinngangen i kvartalet var 639 MNOK, mot 589 MNOK samme kvartal året før.

Aktiviteten i det nordiske merdbaserte segmentet, samt innenfor tjenester påpekes fortsatt vil være god fremover.

- Markedsforholdene i Chile forventes å forbli gunstige og vi har implementerte forbedringer i operasjon og produktportefølje, som videre styrke vår konkurranseposisjon og tilstedeværelse i dette markedet.

- Lakseproduksjonen forventer vekst i Øst-Canada og Island og vi er i ferd med å posisjonere oss bedre til å delta i forventet vekst i disse markedene.

Strategien for å fokusere på andre arter enn laks rundt Middelhavet, skal også ha gitt gode resultater i 2017 og i første kvartal 2018.

- Vi vil fortsette å utvikle og investere i disse markedene som går fremover.

Ordrereserven ved utgangen av 1. kvartal 2018 var 1.430 MNOK (1.077 MNOK).

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse