Gå til innhold
Annonse
Bremnes Settefiskanlegg
Bremnes Settefiskanlegg

Akvarenas studietur i november vil ha fokus på resirkulering, semilukkede anlegg og postsmoltproduksjon.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Tidligere i år slaktet Akvadesign den første laksen som var oppdrettet i en lukket merd. Foto: Akvadesign AS
Tidligere i år slaktet Akvadesign den første laksen som var oppdrettet i en lukket merd. Foto: Akvadesign AS

De siste årene har samarbeid innad forskningsmiljøer blitt fremhevet som en viktig brikke for videre vekst og utvikling i næringen. I den anledning har flere forskningsmiljøer samlet seg i såkalte klustere i de forskjellige regionene av landet.

I Midt-Norge har næringsklyngen, Akvarena etablert seg og fått et solid fundament siden oppstarten i 2011. Akvarena har fokus på teknologiutvikling for oppdrettsnæringen og i november arrangerer de en ny studietur for å heve kunnskapsnivået rundt ny teknologi.

Turen arrangeres i samarbeid med Storvik Aqua og går til Belsvika, Smøka og Sunndalsøra.

- Studieturen går av stabelen den 4. og 5. november og vil ha hovedfokus på drift og operasjon av resirkuleringsanlegg, men også omhandle semilukkede anlegg og postsmoltproduksjon, skriver prosjektkoordinator Kristian Henriksen i en e-post til Norsk Fiskeoppdrett / kyst.no.

Akvarena og Henriksen har fastsatt følgende program for turen.

Mandag 4. November

Kl 07:30 Avreise Trondheim Kl 09:30 Omvisning Lerøy Midt sitt anlegg i Belsvika v/Klemet Steen: - Nybygd og topp moderne resirkuleringsanlegg - Slambehandling, med mer. Lunsj hos Lerøy. Kl 12:30 Avreise til Smøla Kl 14:00 Omvisning på Smøla Klekkeri og settefisk AS v/Svein Martinsen: - Stoff flyt i anlegget (næringssalter, energi, CO2, slam) hvor energitiltak, slambehandling, biogass og aquaponics inngår. - Semilukkede anlegg (fleksibel bag), konseptualisering av postsmolt produksjon

16:00 Avreise Sunndalsøra 18:30 Ankomst Trædal Rom og Turistsenter, Sunndalsøra 19:30 Middag

Tirsdag 5. November

Kl 08:00 Omvisning hos Storvik Aqua AS v/ Knut Måløy Kl 10:00 Avreise til Trondheim eller direkte til Produktivitetskonferansen i Kristiansund som starter kl 12:00

Påmeldingsfrist er 25.10.2013. og deltagelse koster 7000 kr. For mer informasjon og påmelding, se akvARENA sin hjemmeside:

http://akvarena.no/index.php?page=aktivitet&aid=47

Les også: - Norge bør være på vakt mot AGD

Annonse