Gå til innhold
Annonse

- Alle i havbruksklyngen har et ansvar for kostnadsreduksjon

Trond Williksen, administrerende direktør i Salmar. Foto: Katarina Berthelsen.
Trond Williksen, administrerende direktør i Salmar. Foto: Katarina Berthelsen.

Administrerende direktør i Salmar, Trond Williksen mener det er viktig at klyngen står sammen og at alle tar ansvar for reduksjon av kostnader.

Annonse

Sjømat Norge arrangerer torsdag Teknologi og Servicekonferansen i Trondheim. Her er det fokus på hele næringen, og spesielt de som jobber for teknologiutvikling og effektive tjenester i næringens ytterkanter.

Trond Williksen fra Salmar snakket om teknologi, konsesjoner og hvordan håndtere de økte produksjonskostnadene.

Han viser til at Norge er ikke bare en ledende sjømatnasjon, men at fortrinnet ligger i at landet er ledende på alt i hele havbruksklyngen.

- Norge er en stor og viktig sjømatnasjon, men selve verdien og potensialet, det ligger i å ha én samlet klynge, sa Williksen.

- Dette gjelder også ved å inkludere de som yter teknologi og servicetjenester til næringen.

En rapport fra Sintef viser at det er hele 21 000 arbeidsplasser tilknyttet næringen innen teknologi og tjenester, som jobber uten å være i nærheten av én eneste fisk.

Doblet kostnader på 10 år

De siste ti årene har kostnadene i næringen doblet seg, noe som har flere grunner. Dette er knyttet til nye reguleringer fra myndighetene, fôrkostnader, økt fokus på fiskehelse, lus, ineffektivitet og mangel på disiplin i tjenestene.

- De siste fire til seks årene har næringen sett en stagnasjon og en kostnadsøkning. På grunn av dette har flere sett etter utvikling både på land og til havs.

Williksen selv, tror at kystsonen fremdeles vil være kjernen i næringen, og at løsningen ikke vil være å flytte hele produksjonen på land. Selv har Salmar som eneste aktør så langt, flyttet utvikling til havs. Williksen er likevel klar på at industrien vil og må utvikle seg.

- Det er viktig at alle forstår at det er flere drivere til økte kostnader, og at alle som er en del av klyngen bidrar til å redusere disse.

- For å redusere kostnadene må aktørene selv se hvor de må bidra, og hvilket ansvar de har for å jobbe for teknologiutvikling og hvordan skape effektive tjenester og service.

Salmar har fått mye oppmerksomhet for Havmerden, som flytter produksjonen ut i eksponerte forhold.

- Vi kan gjerne gå i front, men det er en felles klynge, og alle må se sin oppgave for å sikre bærekraftig vekst, sa han avslutningsvis.