Gå til innhold
Annonse
Hitrasyke
Hitrasyke

Salget av midler mot lakselus har økt kraftig i 2012. Selv om bruken av antibiotika økte med en tregang fra 2011, behandles fortsatt kun en marginal andel av produsert fisk med antibiotika, melder Folkehelseinstituttet.

Annonse

Salget av antibakterielle midler ble mer enn halvert fra 2009 til 2011, og sett i forhold til biomasse produsert oppdrettsfisk er forbruket svært lavt. Fra 2011 til 2012 steg forbruket igjen og salget i kilo ble tredoblet.

Les også: Lakselusmiddel-forbruket på 2010-nivå

Les også: Salg av midler mot innvollsorm øker

-Sammenlignet med biomasse oppdrettsfisk som produseres er bruken av antibakterielle midler fortsatt marginal. Mengden antibakterielle midler som ble solgt i 2012 tilsvarer at kun cirka én prosent av fisken ble behandlet med én antibiotikakur, skriver Folkehelseinstituttet.

Forklaringen på det økte forbruket ligger i flere tilfeller av Hitrasjuke/kaldtvannsvibriose

Les også: Nok en vinter med Hitra-sjuke

Tabell 1. Antibakterielle midler (kg aktiv substans)

 

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

florfenikol

154

111

202

302

139

166

303

2871

3311

191

flumekin

60

4

28

7

18

1

1

0

0

0

lincomycin/ spectinomycin (1:2)

 

 

 

50

66

70

43

57

02

0

oksolinsyre

546

1035

977

1119

406

681

926

308

212

1399

oksytetracyklin

45

5

8

0

19

23

40

10

1

1

Totalt

805

1159

1215

1478

648

941

1313

662

544

1591

1)Tallet for florfenikol er korrigert for 2010 og 2011 2) Tallet for lincomycin/spectinomycin er korrigert for 2011