Gå til innhold
Annonse

Arrangerer forskermøte om villaksens overlevelse i sjø

Villaks illustrasjonsfoto. Foto: Therese Soltveit.
Villaks illustrasjonsfoto. Foto: Therese Soltveit.

Forskningsrådet inviterer forskere fra relevante forskningsmiljøer til møte for å avklare status og kunnskapsbehov når det gjelder villaksens dødelighet som ikke skyldes lakselus, i kystsonen og ute i havet.

Annonse

 

Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) arrangerte en workshop i mars 2016 med bakgrunn i en henvendelse fra fra NASCO som ba om "…advice on possible effects of salmonid aquaculture on wild Atlantic salmon populations in the North Atlantic..".

Rapporten fra workshopen ligger her.

- En av konklusjonene var at dødeligheten av villaks i havet er stor (95 % eller mer), og at dødeligheten er assosiert med storskala oseanografiske endringer. Ett av kunnskapshullene som er avdekket, er:  "Factors influencing marine mortality of Atlantic salmon need to be identified and quantified".

Forskningsrådet ved programmene MILJØFORSK, HAVBRUK og MARINFORSK ønsker derfor nå å følge opp.

- Det er gjort mye på effekter av lakselus de siste årene, og vi har pågående prosjekter på dette. Vi ønsker derfor å se nærmere på årsaker til villaksens dødelighet i kystsonen og ute i havet som har sin bakgrunn i andre faktorer enn lakseslus.

Dagsorden for møtet:

  • Innledning ved Forskningsrådet
  • Innledning om dødelighet i kystsonen og i havet, Asbjørn Vøllestad (UiO)
  • Runde rundt bordet: Hvor er behovene for kunnskap størst?
  • Hva finnes av data/ bifangst m.m. som kan utnyttes?
  • Ny metodikk/teknologi?
  • Ny utnyttelse/kobling av historiske data?
  • Muligheter for å utnytte eksisterende toktplaner? Behov for egne tokt?
  • Muligheter for å utnytte eksisterende infrastruktur? Behov for ny infrastruktur?

Det skal også nedsettes en "hurtigarbeidende" arbeidsgruppe som i løpet av september sammenstiller dagens kunnskap, behov og muligheter for å ta tak i dette. Arbeidet baseres på diskusjonen i møtet og innspill i etterkant fra møtedeltagerne. Videre oppfølging av arbeidet vil avhenge av hvilke muligheter det er for å følge opp.

Invitasjon til møtet er sendt antatt relevante institutter og universiteter.

Møtet arrangeres 30 august hos Forskningrådet. Påmeldingsfrist for å delta er innen 15. august.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse