Gå til innhold
Annonse

Arrangerer internasjonalt seminar om gjellehelse

Amøbegjellesykdom
Amøbegjellesykdom

Den 21. – 22. mai arrangerer Veterinærinstituttet et internasjonalt seminar om gjellehelse. Målet er å spre lys over et problem som forårsaker store problemer verden i mange av de store oppdrettslandene.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Anlegg med påvist AGD-tilfeller har hatt en dødelighet på opp mot 80 prosent bare i løpet av få dager. Foto: Scienceimage
Anlegg med påvist AGD-tilfeller har hatt en dødelighet på opp mot 80 prosent bare i løpet av få dager. Foto: Scienceimage

I slutten av september kom de første rapportene om amøbegjellesykdommen (AGD) i Norge. Siden da har parasitten spredt seg utover sørlige deler av Norge. Flere oppdrettere har allerede måttet behandle mot sykdommen to ganger, meldte Tor Atle Mo fra Veterinærinstituttet under årets produktivitetskonferanse.

Les også: - AGD har stor temperaturtoleranse

Fore å belyse problematikken rundt gjelleproblemer, arrangerer nå Veterinærinstituttet et internasjonalt seminar om gjellehelse i Oslo, 21-22 mai 2014.

- Gjellesykdommer er en medvirkende årsak til tap av norsk oppdrettslaks i sjøvannsfasen. Dette er et sykdomskompleks som har flere årsaker. Mikroorganismer i form av bakterier og encellede parasitter blir påvist i syke gjeller, skriver Veterinærinstituttet i et lite skriv om seminaret.

- Amøbegjellesykdom (AGD) er forårsaket av amøben Paramoeba perurans. Sykdommen har gitt store problemer i lakseoppdrett i Irland og Skottland de siste årene og er nå også en trussel for norsk oppdrettsnæring. Veterinærinstituttet inviterer til seminar i mai 2014.

Veterinærinstituttet inviterer til et internasjonalt seminar om gjellehelse i Oslo, 21-22 mai 2014. Arrangementet starter med en workshop i gjellepatologi første dag og fortsetter med seminar dag to. Målgruppen er ansatte i fiskehelsetjenestene, fagansatte i oppdrettsselskapene og forskere.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Fiskeri-og havbruksnæringens forskingsfond (FHF) og nettverket «Gill Health Initiative». Dette nettverket ble etablert i Stirling, Skottland i januar 2013.

Invitasjon og informasjon om påmelding publiseres uke 2, 2014.

Les også: Tok tempen på sykdomsbildet