Gå til innhold
Annonse
Fiskeridirektoratet er ikke i det gavmilde hjørnet, og gir ingen utviklingstillatelser til Biolaks AS. Illustrasjon: Biolaks
Fiskeridirektoratet er ikke i det gavmilde hjørnet, og gir ingen utviklingstillatelser til Biolaks AS. Illustrasjon: Biolaks

Biolaks AS søkte om fem utviklingstillatelser over en prosjekperiode på seks år, men fikk i dag avslag fra Fiskeridirektoratet.

Annonse

Konseptet «Lukkede merder med bioreaktor» er et flytende oppdrettsanlegg som skal bestå av en kompakt sammenkobling av semilukkede merder og en bioreaktor for produksjon av mikroalger. Videre omfatter konseptet mekanisk avfallsutskiller og en ny type filter til vanninntak, samt transportløsning for fisk.

Selskapet hadde planer om å bruke bioreaktor som både filter for hele annlegget, men også for å kunne gjøre om avfallet til produkter som omega 3, proteiner og oksygen. Disse produktene skal benyttes i en fôrproduksjon ifølge Biolaks.

Ikke betydelig innovasjon

Fiskeridirektoratet skriver blant annet at konseptet har begrenset nyhetsverdi sammenlignet med andre semilukkede anlegg, og at det fremstår som en naturlig videreføring av eksisterende teknologi. De mener også at «Lukkede merder med bioreaktor» er for likt på AkvaDesign sitt prosjekt, og Ecomerden.

Ifølge direktoratet oppfyller ikke konseptet til Biolaks AS kravene til «betydelig innovasjon», og de avslår dermed søknaden om fem utviklingstillatelser for selskapet.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse