Gå til innhold
Annonse

Avslag til Northern Lights Salmons utviklingskonsept

OptiFarm er et semi-lukket anlegg som består av tre hovedkomponenter. Fiskeridirektoratet mener at flere av komponentene ikke er innovative nok. Foto: NOFI.
OptiFarm er et semi-lukket anlegg som består av tre hovedkomponenter. Fiskeridirektoratet mener at flere av komponentene ikke er innovative nok. Foto: NOFI.

Fiskeridirektoratet har i dag avslått Northern Lights Salmon AS sin søknad om tre utviklingstillatelser til utvikling av et konsept kalt OptiFarm.

Annonse

Northern Lights Salmon fra Balteskard i Troms søkte opprinnelig om tre utviklingstillatelser for å bygge OptiFarm. Fredag ettermiddag melder Fiskeridirektoratet at de har kommet frem til atl Optifarm ikke er innovativt nok.

- Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte prosjektet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon». Direktoratet avslår etter dette søknaden fra Northern Lights Salmon AS om tre utviklingstillatelser til konseptet OptiFarm, skriver de i avslagsbrevet.

Videreutvikling av eksisterende teknologi

Konseptet OptiFarm er en løsning for oppgradering av eksisterende akvakulturanlegg, som skal gi reduksjon av lakselus og vesentlig høyere tilvekst.

Det består av tre hovedkomponenter, en semi-lukket fleksibel kvartmerd med dype luseskjørt, to lusefilterflåter og en elefantpumpe for intern flytting av fisk mellom merdene i anlegget.

Videre inneholder konseptet en pumpeløsning for inntak av dypvann/lusefiltrert overflatevann, samt pumpeutstyr for lukket interntransport av fisk mellom produksjonsenheter.

Fiskeridirektoratet skriver i avslaget at de vurderer at dype luseskjørt og en pumpeløsning for inntak av dypvann og lusefiltrert overflatevann er bestanddeler som har tilstrekkelig nær tilknytning til produksjonsenheten til å bli regnet som produksjonsteknologisk utstyr. Men de skriver samtidig at kvartmerden kan sammenlignes med konvensjonelle luseskjørt, og at et nytt materiale er å betrakte som naturlig videreutvikling av eksisterende teknologi.

Men når det gjelder elefantpumpen, er Fiskeridirektoratet av den oppfatning at denne kan operere som en selvstendig komponent, og ved å velge andre løsninger for lukket transport av fisk mellom enheter, kan anlegget dermed fungere uten. Fiskeridirektoratet vurderer derfor at denne komponenten ikke faller inn under utvikling av produksjonsteknologisk utstyr/installasjoner. 

Direktoratet konkluderer med at det samlede konseptet vil, dersom det gjennomføres, kunne innebære enkelte forbedringer sammenlignet med allment tilgjengelig teknologi.

- Forbedringene må imidlertid sees som en naturlig videreføring av eksisterende teknologi, skriver de.

Northern Lights Salmon har samarbeidet tett med utstyrsleverandøren NOFI om prosjektet. I tillegg har de knyttet til seg Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Vesterålen Fiskehelsetjeneste for å bistå med deres kompetanse. Kunnskapsparken Nord har koordinert arbeidet med søknaden på vegne av Northern Lights Salmon.

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse