Gå til innhold
Annonse

Det er utviklet et fôr som kan brukes til å vurdere om fiskefôr med høye innblandinger av planteprotein inneholder nok av de aminosyrene fisken trenger.

Annonse

Prosjekt: Nutrigenomic studies elucidating the metabolic changes expected to take place in salmon fed diets based on sustainable protein sources Bakgrunn og mål: Før var fiskemel hovedkilden til protein i laksefôr. I dag er ofte over 50 % av dette erstattet med planteproteiner på grunn av at fiskemel i økende grad er en begrenset ressurs. Fiskemel inneholder en optimal balanse av de livsviktige aminosyrene, mens planteproteinråvarer ikke gjør det. Dersom fiskefôr inneholder mye planteproteiner, kan man få et fiskefôr som ikke inneholder nok livsviktige aminosyrer og dermed gir fisken dårligere helse og vekst. Derfor er det viktig å kjenne behovet for aminosyrer for å sikre en god vekst, helse samt utnyttelse av fôrproteinet. Resultater: For å kunne vurdere aminosyrebehov trenger vi en diett som gir like god vekst som et tradisjonelt fiskefôr, men som kan lages med lavt innhold av den aminosyren man vil studere. Et problem med dietter som inneholder mye planteprotein har vært at laksen spiser mindre og dermed vokser mindre. Derfor ble alle diettene tilsatt hydrolysert protein, og effekten av å tilsette limvann eller akkar på smakeligheten undersøkt. Et fôr som inneholder bare 5% fiskemel, samt akkar ga like god tilvekst som et som inneholdt 50% fiskemel (se figur 1). De fôrene som ikke inneholdt fiskemel viste lavere fôrinntak og dermed tilvekst. Les hele faktaarket

Annonse