Gå til innhold
Annonse
CEO i Grieg Seafood, Andreas Kvarme
CEO i Grieg Seafood, Andreas Kvarme

Med høyt slaktevolum og gode priser, sikret Grieg Seafood seg sitt beste kvartalsresultat gjennom alle tider i tredjekvartal.

Annonse

Grieg Seafood-konsernet slaktet 16 875 tonn laks i tredje kvartal 2017, opp fra  13 911 tonn fra samme periode i fjor, tilsvarende en økning på 21 %.  Kombinert med høyere realiserte priser ga dette driftsinntekter på NOK 1 855  millioner, en økning på 19 % sammenlignet med samme periode i 2016.

Per kilo endte EBIT på NOK 13,60 i perioden, mot NOK 13,30 per kilo i andre kvartal 2016.

Gjennomsnittlig spot-pris var ned NOK 3,92 per kilo sammenlignet  med tredje kvartal i fjor, mens Grieg Seafoods realiserte pris var opp NOK 2,79 per kilo.

Konsernets samlede kontraktsandel for Norge var 30 % i tredje kvartal.

Sammenlignet med tredje kvartal i fjor, økte kostandene NOK 2,50 per kilo i perioden.

- Kostnadsøkningen er dels en følge av lavere slaktevolum i Rogaland,  samt fortsatt svak biologisk utvikling på Shetland. Konsernets EBIT (driftsresultat) før biomassejusteringer endte således på NOK 229 millioner i perioden, opp fra NOK 186 millioner i tredje kvartal 2016, skriver de i en børsmelding.

- Grieg Seafood har mål om å øke produksjonen med minimum 10 % per år frem til  2020. Samtidig har vi en ambisjon om at produksjonskostnadene skal være på nivå med, eller lavere enn gjennomsnittet for bransjen. Vi jobber kontinuerlig med  forbedringsprosesser på tvers av hele organisasjonen for å nå disse målene, og den positive utviklingen i tredje kvartal gir klare indikasjoner på at vi er på riktig vei, sier konsernsjef Andreas Kvame i en kommentar.

Mer smolt

De påpeker at sikker tilgang til smolt er kritisk både for å sikre vekst og for å redusere kostnadsnivået, i tillegg til at utsett av større smolt gi kortere produksjonstid i sjø, og bidrar til redusert biologisk risiko.

- Grieg Seafood har i løpet av året inngått strategiske samarbeid med andre aktører for å bedre smolt kapasiteten. For 2017 er det planlagt å sette ut 26 millioner smolt, noe som er en økning på 28 % sammenlignet med 2016. Per utgangen av tredje kvartal 2017, er det satt ut 18 millioner smolt som er i henhold til plan. Sentralt i  vekststrategien er også økt utnyttelse av selskapets konsesjoner. For å bedre  denne er det viktig med god lokalitetsfleksibilitet, og Grieg Seafood jobber  kontinuerlig med lokale myndigheter for å optimalisere denne.

Q4

Grieg Seafood kontraktsandelen for fjerde kvartal anslås til 18 %. Selskapet jobber løpende med reforhandling av leveringskontrakter, og så langt er det inngått kontrakter for 22 % av det norske slaktevolumet for 2018.

Slaktevolumet for Q4 2017 forventes å bli 22 100 tonn, noe som gir et samlet slaktevolum for hele 2017 på rundt 66 000 tonn. For 2018 ventes økt utsett av smolt å øke slaktevolumet til rundt 77 000 tonn