Gå til innhold
Annonse
Nordhammer Leif Inge
Nordhammer Leif Inge

SalMar fikk et driftsresultat på 170 millioner kroner etter frøste kvartal i år. Det er beste resultat noensinne for et av verdens mest lønnsomme lakseselskap.

Annonse

Da er 50 prosent av resultatet på 16,4 millioner kroner fra Norskott Havbruk AS konsolidert inn i regnskapet til SalMar ASA. Det sterke resultatet skyldes høyere slakting enn vanlig, og gode priser på laksen, heter det i en melding fra selskapet.

Driftsinntektene ble i første kvartal i år 423,8 millioner kroner, sammenlignet med 201 millioner kroner i første kvartal i fjor. Resultat etter skatt er 107,5 millioner kroner. Resultat per aksje er 1,08 kroner.

SalMar har planker om å slakte rundt 61.500 tonn sløyd vekt i år. Av dette kommer rundt 41.000 tonn fra SalMar Midt-Norge, rundt 8.000 tonn fra SalMar Nord-Norge, og rundt 12,500 tonn fra Nordskott (som til sammen skal slakte rundt 25.000 tonn, hvorav halvparten konsolideres i SalMars regnskap).

Annonse