Gå til innhold
Annonse
Morten Vike Grieg Seafood
Morten Vike Grieg Seafood

Lus, amøber, bly og lave priser gjør at millionene ruller ut i ekspressfart fra Grieg Seafood. - Vi er svært misfornøyde med oss selv, sier konsernsjefen.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

Havbruksselskapet Grieg Seafoods har ikke hatt hellet med seg på noen fronter i kvartalet som gikk.

- Vi gjør det dårligere enn andre, og vi må få kontroll på biologien. På Shetland har vi tapt enormt, sier konsernsjef Morten Vike til kyst.no etter resultatpresentasjonen fredag morgen.

Morten Vike Grieg Seafood
Morten Vike Grieg Seafood
Morten Vike i Grieg Seafood har hatt ett annus horribilis.

Blodrøde tall

Grieg Seafood gjorde det katastrofalt dårlig på Shetland og i Canada, mens i Norge gikk driften omtrent i null. På Shetland var underskuddet etter nedskrivninger (EBIT) på grunn av biologiske forhold på 70 millioner kroner, i Canada minus 58 millioner kroner, i Finnmark minus 14 millioner mens i Rogaland var overskuddet på litt over ti millioner kroner. Totalt tapte Grieg 140 millioner kroner i kvartalet, mot et tap på 38 millioner kroner i samme kvartal året før.

- Det var ekstraordinært svakt på Shetland og i BC, sier Vike på resultatpresentasjonen.

Biologiske utfordringer

Grieg Seafood ble hardt rammet av lus og amøber på Shetland.

- Biologiske forhold har påvirket resultatet negativt. En faktor er lus: det er meget krevende og på et høyere nivå enn i Norge, sier han.

Behandlingseffektiviteten er lav, og kombinert med AGD, en saltvannsamøbe som belaster gjellene, ble det fatalt for fisken.

- Vi ble tvunget til å lusebehandle fisk med amøber, det er høyrisiko. Dødeligheten ble massiv, sier han.

I Finnmark ble det funnet bly i fisken, dermed ble Grieg utesteng fra Russland.

- I Finnmark hadde vi ikke optimal timing på slaktingen. Vi slaktet i dårlige uker. Det var svak prisoppnåelse generelt i august, og så fant russerne bly i fisken og vi ble utestengt fra det russiske markedet og måtte reallokere fisken, sier han.

Uhell på uhell

Heller ikke i Canada var hellet med Grieg. Et utbrudd av furunkulose medførte tap på 43 millioner kroner i kvartalet.

- Vi hadde 92 millioner i nedskrivinger på grunn av furukunlose i Canada og knyttet til behandling og dødelighet på grunn av lus på Shetland. Vi måtte slakte en hel generasjon, sier han.

I tillegg til svake priser i det amerikanske markedet på grunn av det store tilbudet i Chile, måtte Grieg ta ut smolt på grunn av sykdommen.

- Det var et stort utbrudd. Vi måttet ta ut det meste av den smolten som var påvirket. Dette skjedde i forbindelse med vaksinering slik at det spredde seg, sier Vike.

 - Noe erstatningssmolt var det mulig å finne, men på det stadiet er det lite å få tak i. Det går ut over utsettet vårt, og påvirker 2014-volumet. I 2015 er vi tilbake igjen, sier han.

Han opplyser at de gjør tekniske foredringer i selve anlegget for å bedre vannkvaliteten, og de har tatt godt tak i problemstillingen ved å gjennomføre tiltakene og minimert risikoen for at det skal skje igjen.

- Vi sprer risikoen med den neste generasjonen og det ser veldig bra ut så langt, sier Grieg-sjefen.

Ny lusestrategi

De holder også på med egne smoltanlegg, smoltkvalitet har vært en stor utfording på Shetland.

- Vi har ikke hatt egenprodusert smolt, men nå bruker samme teknologi som i Norge, og har innført lusestrategi basert på modell fra Norge. For AGD har vi etablert en helseplan og har ukelig overvåking av fisken for å oppdage tidlig og behandle tidlig. I tillegg har vi et forsøk som starter nå med Rognkjeks for å se hvor effektiv den er som lusespiser. Vi har god effekt med leppefisk i Sør-Norge, sier Vike.

Bra i Norge

Vike fremholder imidlertid at det er god biologiske utvikling i Norge. Det er stor forskjell mellom regionene, Rogaland var eneste med positivt resultat.

- I Rogaland har vi god drift og stabil biologi. Vi produserer imidlertid lite per lisens sammenlignet med de andre, vi har dermed fortsatt et uutnyttet potensial på eksisterende lisenser også i Finnmark. Vi har fokus på vekst og ekspansjon i Norge, sier konsernsjefen.

Grieg har nå 65 prosent av slaktevolumet i Norge, opp fra 56 prosent i 2011.