Gå til innhold
Annonse

Biologiske utfordringer økte kostnadene for SalMar

Olav-Andreas Ervik, konsernsjef i Salmar. Foto: Salmar.
Olav-Andreas Ervik, konsernsjef i Salmar. Foto: Salmar.

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat på 806,2 millioner kroner i første kvartal, mot 708,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

Annonse

Det kommer frem i en oppdatering onsdag. Selskapet økte sin eierandel i den islandske oppdretteren Arnarlax fra 42 til 54 prosent i løpet av kvartalet, og videre opp til 62 prosent i april gjennom et pliktig tilbud. Konsolideringen av Arnarlax i SalMars konsernregnskap for februar og mars måned, kombinert med økt slakting i Nord-Norge, bidro til selskapets høyeste operasjonelle EBIT og slaktevolum noensinne i et første kvartal.

- Vi fortsetter å levere gode finansielle resultater. I perioden økte vi også vår eierandel i det islandske oppdrettsselskapet Arnarlax. Som en industriell eier vil SalMar bidra til en bærekraftig utvikling av oppdrett på Island, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar.

Samlede driftsinntekter endte på 3,0 milliarder kroner i perioden, opp fra 2,5 milliarder i 1. kvartal 2018. Slaktevolumet var 35 500 tonn, mot 31 900 tonn i første kvartal 2018. SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på 22,71 kroner, en økning med 0,50 kroner per kilo målt mot tilsvarende periode i fjor.

Etter flere kvartaler på rad med sterke biologiske prestasjoner og betydelig nedgang i produksjonskostnader, leverte Segment Midt-Norge et resultat i første kvartal 2019 som er preget av høyere produksjonskostnader sammenlignet med foregående kvartaler. Sykdomsutbrudd ved enkelte lokaliteter førte til forsert utslakting med påfølgende høyere produksjonskostnader. I andre kvartal 2019 forventer SalMar et høyere volum og noe lavere kostnader sammenlignet med første kvartal.

Økte kostnader

Segment Nord-Norge har hatt et høyt slaktevolum i kvartalet. Resultatet er i følge selskapet påvirket av biologiske utfordringer, hvor slakting av fisk fra ILA-sone med krav om ekstratiltak med hensyn til smittevern har økt kostnadene. SalMar forventer et lavere volum og noe lavere kostnader fra segment Nord-Norge i andre kvartal sammenlignet med første kvartal.

Resultatet for salgs- og prosesseringsaktivitetene viser et overskudd på 14,3 millioner kroner i kvartalet, opp fra et tap på 15,3 millioner i samme periode i fjor. Resultatforbedringen er drevet av at fastpriskontrakter har et høyere prispunkt enn for tilsvarende kvartal i fjor. Sesongmessig lavt volum har preget resultatbidraget fra slakteri- og videreforedlingsaktivitetene.

Resultatene fra Arnarlax er fra og med 1. februar 2019 konsolidert inn regnskapet og rapporteres som et eget segment. Operasjonelle forbedringer i driften på Island har bidratt til at man har et positivt resultat i perioden til tross for kostnader knyttet til høy dødelighet pga. vintersår.

Har troen på Island

SalMar har stor tro på fremtiden til Arnarlax og lakseoppdrett på Island, men det vil ta tid før segmentet forventes åkan prestere på linje med vår SalMars virksomhet i Norge. Kontraktsdekningen ligger per 22. mai på 25 prosent for andre kvartal 2019, og 20 prosent for 2019 som helhet, til priser som er svakt høyere enn fjorårets nivå.

For 2019 er det ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt 7 prosent. Kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening. SalMar opprettholder forventet slaktevolum på 155 000 tonn i 2019, fordelt på 145 000 tonn fra de norske segmentene og 10 000 tonn på Island (Arnarlax). I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) er det ventet et slaktevolum på 30 000 tonn.

Nordea skriver i sin morgenrapport at i Norge er resultatene fra både oppdrett og salg/prosessering skuffende, dog er driftsresultatet fra Island bedre enn ventet. Videre opprettholder de en guiding for slaktevolum på 155.000 tonn i 2019, og forventer marginalt lavere kostnader frem mot 2. kvartal. 

- Oppsummert anser vi kvartalsrapport som skuffende, som medfører at vi forventer å senke det forventede driftsresultat for 2019 med 3-5 %, skriver Nordea.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse