Gå til innhold
Annonse
Salget av blant annet «MS Viktoria Viking» førte til en forbedring i driftsresultatet i fjerdekvartal. Foto: NTS
Salget av blant annet «MS Viktoria Viking» førte til en forbedring i driftsresultatet i fjerdekvartal. Foto: NTS

Salget av to brønnbåter sørget for en solid resultatforbedring for NTS i fjerdekvartal. Men også andre ting trakk opp.

Annonse

Driftsinntektene i kvartalet endte på kr 463,1 mill. (kr 291,2 mill.). Periodens EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) ble på kr 172,0 mill. (kr 100,9 mill.), mens driftsresultatet ble kr 151,6 mill. (kr 110,3 mill.). Dette ga et perioderesultat før skatt på kr 149,75 mill. (kr 97,3 mill.).

Norsk Fisketransport AS har 11.10.2018 solgt brønnbåtene «MS Dønnalaks» og «MS Viktoria Viking»  for kr 191,0 mill. Dette ga en netto gevinst på kr 61,5 mill.  Kjøper er Intership, som har leid begge fartøyene på bareboatavtale i litt over et år, og de har vært i operativ drift i Canada. NTS Shipping AS fusjonerte også med Sjøtransport Rotsund AS 10.12.2018.

 - Økningen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salg av de to brønnbåtene med nettogevinst kr 61,5 mill., men også oppkjøpet av Fiskeldi Austfjarda HF og Sjøtransport Rotsund AS gir positivt bidrag. Nevnte nettogevinst knyttet til salg av to brønnbåter, har sammen med bedre resultatutvikling på justering av virkelig verdi biomasse, bidratt til økt resultat, melder selskapet i en børsmelding.

Midt-Norsk Havbruk AS har i fjerde kvartal slaktet 3 216 tonn sløyd laks. Gjennomsnittlig EBIT pr. kg var kr 13,58 (14,44) i perioden. Resultatet er noe preget av avlusningskostnader, samt lavere salgspris enn forventet pga. noe redusert superiorandel på slaktet fisk.

Brønnbåt

Virksomhetsområdet brønnbåt oppnådde driftsinntekter på kr 163,3 mill. i kvartalet (kr 120,7 mill.), og resultat før skatt på kr 86,2 mill. (kr 34,1 mill.).

Virksomhetsområdet driftet til sammen 8 fartøy hvorav et er innleid på bareboatavtale, og 7 er i drift på faste kontrakter ved periodeslutt.

Driftsinntektene etter fjerde kvartal endte på kr 542,4 mill. (kr 443,8 mill.). Resultat før skatt endte på kr 196,9 mill. (kr 79,6 mill.).

I november 2017 meldte styret at det var inngått avtale mellom Norsk Fisketransport AS og Akvaprins AS om salg av brønnbåten «Viktoria Lady». Salget ble gjennomført 05.04.2018. Avtalt salgssum var kr 115 mill. og dette ga en positiv resultateffekt for 2018 på kr 39,8 mill. «Viktoria Lady» leies nå inn på bareboatkontrakt og driftes fortsatt av Norsk Fisketransport AS.

I mai meldte styret at det er inngått avtale med Havyard Ship Technology AS om bygging av ytterligere en brønnbåt med lastekapasitet på inntil 640 tonn levende fisk. Avtalt leveringstidspunkt er juni 2020. Det nye fartøyet blir søsterskip til Steigen, Namsos og Havtrans som allerede er i Norsk Fisketransport AS flåte. Prisen på det nye fartøyet er i overkant av kr 300 mill. Kontrakten gir også Norsk Fisketransport AS opsjon på ytterligere ett fartøy som må hevdes innen sommeren 2019.

Styrets forslag til utbytte for 2018 er kr 1,50 pr. aksje.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse