Gå til innhold
Annonse

Hver dag transporteres store mengder frukt, grønnsaker, medisiner, sjømat og andre varer som trenger temperaturregulering på norske veier og jernbane. Under transporten bruker kjøleaggregatene fossilt brennstoff (diesel) som energikilde. CargoNet tester en batterivogn som leverer strøm til kjøleaggregat, og kutter dieselforbruk.

Annonse

For å gjøre godstransport på jernbane enda mer miljøvennlig har CargoNet gjennom sommeren testet en ny type togvogn. Denne vognen lager og lagrer strøm som kan forsyne kjøleaggregatene med miljøvennlig energi og bidra til ytterligere reduksjon i CO2 utslipp.  

- En akselgenerator produserer strøm direkte til kjøleaggregatene når vognen er i bevegelse (mer enn 30 km/t) og lader samtidig en installert batteripakke som sikrer miljøvennlig – strømforsyning når vognen står stille. Det er foreløpig kun et lite antall slike vogner tilgjengelig i Europa (prøvemodeller), og CargoNet har leid og testet en vogn fra VTG Rail AG i Tyskland med rCE Powerpack installert, melder selskapet i en pressemelding.

Forsiktige anslag baserte på historiske tall viser at man ved å benytte slike innovative løsninger kan redusere bruken av diesel med 3 millioner liter og dermed redusere C02 utslipp med 10.000 tonn per år. Det er mer bærekraftig transport i praksis.

 - Testturene med batterivogna har vært lærerike, både i form av å teste teknologien, men også for å kartlegge behovet for videre utvikling og tilpasninger. Dette inkluderer fleksibilitet til å ta alle former for lastbærere, inkludert semitrailere, og for å sikre trygg og effektiv håndtering i alle faser av transporten, sier Kristoffer Strand, driftssjef vogn i CargoNet.

  - Flere og flere aktører har klare ambisjoner om redusert miljøbelastning som følge av egen virksomhet, og fremveksten av nullutslippsløsninger vil prege fremtidens transportløsninger. Transport på bane vil for mange være en viktig brikke for å kunne oppnå en slik målsetning. Vi søker stadig å utvikle transporttilbudet på bane, og i den sammenheng må også vi søke forbedringer og løsninger på lik linje med andre aktører. Arbeidet med å se på løsninger for å redusere dieselforbruket for termolast er en liten, men viktig del av dette bildet. Vi ser frem til å arbeide videre med dette og andre løsninger sammen med våre kunder og leverandører, sier Erik Røhne, Administrerende Direktør for CargoNet.

Nå går CargoNet inn i en fase hvor man gir tilbakemeldinger til leverandøren og arbeider for en videreutvikling og ytterligere testing. Dette gjøres for å sikre en løsning tilpasset norske forhold og for å gi et best mulig produkt for våre kunder, melder selskapet. 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse