Gå til innhold
Annonse

Cermaq anker iFarm-vedtak - Håper Sandberg tar affære

Cermaq mener fire tillatelser er for lite til iFarm. De står på at de trenger ti. Nå har de anket Fiskeridirektoratets vedtak inn for Fiskeridepartementet.
Cermaq mener fire tillatelser er for lite til iFarm. De står på at de trenger ti. Nå har de anket Fiskeridirektoratets vedtak inn for Fiskeridepartementet.

Oppdrettsselskapet Cermaq anker Fiskeridirektoratets beslutning om å tildele bare fire tillatelser til utvikling av det nyskapende oppdrettssystemet iFarm, inn for departementet. De vil nemlig ha 10.

Annonse

- Dette er en oppdrettsløsning som vil minimere problemer knyttet til sykdom og lakselus. Vi har vært tydelige på at vi trenger 10 tillatelser for å kunne utvikle den unike teknologien med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden som muliggjør at hver enkelt fisk i anlegget får tilrettelagt helseoppfølging. Vi er overrasket og skuffet over at Fiskeridirektoratet ikke ser behovet for antall lisenser for digitaliseringsløpet i iFarm. Vi setter nå vår lit til at statsråd Per Sandberg ser potensialet og verdiskapingen iFarm kan gi for kystnært oppdrett i Norge, sier konsernsjef Geir Molvik i Cermaq i en pressemelding.

Cermaq påpeker at iFarm er et kostnadskrevende og ressurskrevende utviklingsløp som strekker seg over seks år.

Billedteknologien med maskinbasert beslutningssystem vil gjøre at man kan gjenkjenne hver enkelt fisk i anlegget, vurdere helsestatusen og sette inn tiltak tilpasset den enkelte fisk.

- Det er store kostnader forbundet med å utvikle iFarm, men når løsningen er ferdig utviklet vil den være kostnadseffektiv å ta i bruk for hele næringen. Skal vi klare å komme i mål med iFarm, trenger vi 10 tillatelser, sier Molvik.

Han understreker behovet oppdrettsnæringen har for bredde i teknologiutviklingen, og myndighetenes ansvar for å legge til rette for denne bredden.

- I dag er iFarm det eneste konseptet blant utviklingstillatelsene som styrker bærekraft og konkurransekraft i eksisterende oppdrettsanlegg. Individbasert presisjonsoppdrett løfter digitalisering til et nytt nivå i havbruksnæringen, sier Molvik.

Han viser videre til betydningen av det fiskeriminister Per Sandberg tidligere har vektlagt; at tap i sjø er den største utfordringen for næringen.

- iFarm, som overvåker og kan sortere fisken for å iverksette egnet tiltak for hver enkelt fisk, vil løse nettopp dette, sier Molvik.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse