Gå til innhold
Annonse
Harald Dahl
Harald Dahl

Torskeoppdretteren har negativ egenkapital og er i gjeldsforhandlinger med sine kreditorer.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

Det gjeldstyngede torskeoppdrettsselskapet tapte 227 millioner kroner ifjor, etter et underskudd på 150 millioner kroner og en nedskriving av biomasse på 108 millioner kroner, opplyses i selskapets resultatrapport torsdag.

Omsetningen endte på 125 millioner kroner, mot 123 millioner kroner i 2011. Selskapets egenkapital er på minus 18 millioner kroner, mot 155 millioner kroner ved årslutt i 2011.

Tallene for fjerde kvartal var elendige, som varslet. I fjerde kvartal har fokus ligget på kostnadsreduksjoner og nedskalering av virksomheten, blant annet er Atlantic Cod Juveniles solgt til Marine Harvest.

Videre har Codfarmers varslet at det ønsker å forlate Oslo Børs, etter et børseventyr som har fremstått som et mareritt for aksjonærene.

Forhandlinger

Nå er Codfarmers i gjeldsforhandlinger med sine kreditorer, forslaget går ut på en 50 prosents gjeldsreduksjon og utsatte nedbetalinger. Gjelden skal være nedbetalt 15. april 2013.  

Konsernsjef Harald Dahl, Codfarmers.
Konsernsjef Harald Dahl, Codfarmers.

 

Implementeringen er avhengig av kreditorenes samtykke og finansiering av summen som skal betales 15. april. Så langt har 89 av 94 kreditorer akseptert forslaget, som representerer 66,3 millioner kroner av totalt 77,1 millioner kroner. Dersom alle kreditorene aksepterer forslaget vil selskapet redusere gjelden med 38 millioner kroner.

Codfarmers er i pågående forhandlinger med de som ikke har akseptert, men ingen garantier kan gis, opplyses det.

Svake priser

Selskapet har slitt med sykdom, lave laksepriser og høye produksjonskostnader. Gjennomsnittlig salgspris har ligget på 24,3 kroner/kilo for hel fisk, mens produksjonskostnaden per kilo har vært på omkring 30 kroner per kilo.

I fjerde kvartal falt prisene på torsk med 33 prosent i snitt, mens eksporten økte med syv prosent. Codfarmers egen merkevare, Strøm, sto for 12 prosent av salgsverdien. Salget av Strøm økte med 37 prosent i fjerde kvartal i forhold til samme kvartal i 2011.

Selskapet meldte i november ifjor at det har lidd store tap på grunn av sykdom på slaktemoden fisk på to anlegg på Møre.