Gå til innhold
Annonse
Torskeyngel
Torskeyngel

Torskeoppdretterselskapet tjener imidlertid ingenting på salget.

Annonse

Kristin Vallevik Gjerde

Codfarmers ASA har i dag solgt aksjene i datterselskapet Fjord Gadus AS til Jøkul AS mot overtakelse av forpliktelser for ansatte og videre drift fra 8. april 2013. Det ytes ikke vederlag for aksjene, men Codfarmers OD fritas for ytterligere forpliktelser knyttet til driften, ifølge en børsmelding.

Egenkapitalen i Fjord Gadus AS er negativ. Det er fire ansatte ved anlegget som var ett av to påvekst-anlegg for yngel. Anlegget er lokalisert i Vanylven kommune i Møre og Romsdal. Jøkul AS er opprinnelig eierselskap til Fjord Gadus AS og er kontrollert av Ulf H. Sørdal som er varamedlem i selskapets styret og som har 2.486.028 aksjer i Codfarmers.

Annonse