Gå til innhold
Annonse
Fra høyre: Espen Karlsen (Krüger Kaldnes), Richard Stavnes (Helgeland Smolt) Roy Hoff (Sundsfjord Smolt) Terje Gorm Hansen (Lerøy Sjøtroll), Cornelius Hermansen (Astafjord Smolt) Rune Solgren Nilsen (Salangfisk) Davy Wester (VA-Ingeniørene)
Fra høyre: Espen Karlsen (Krüger Kaldnes), Richard Stavnes (Helgeland Smolt) Roy Hoff (Sundsfjord Smolt) Terje Gorm Hansen (Lerøy Sjøtroll), Cornelius Hermansen (Astafjord Smolt) Rune Solgren Nilsen (Salangfisk) Davy Wester (VA-Ingeniørene)

Flere produsenter var nylig samlet i regi av Krüger Kaldnes for å dele sine erfaringer om RAS-teknologi. 

Annonse

Krüger Kaldnes har nylig arrangert et seminar hvor de inviterte kunder fra hele landet for å dele erfaringer om RAS-teknologi. Denne gangen var det fokus på automasjon og service. 

Heidi Kyvik, salgssjef akvakultur Norge i selskapet sier til Kyst.no at det ble blant annet presentert Kaldnes RAS driftskontroll som inneholder en service-modul som i vesentlig grad forenkler oppdretterenes service og daglig drift.

- Et annen dagsaktuell tema som ble belyst var forhindring av H2S-dannelse, og hvilke design- og driftstiltak som er viktig å holde fokus på i denne sammenheng, opplyser hun. 

Heidi Kyvik, salgssjef akvakultur i Krüger Kaldnes. Foto: privat.
Heidi Kyvik, salgssjef akvakultur i Krüger Kaldnes. Foto: privat.

- Brukerne står sentralt i videreutviklingen

På seminaret deltok det personell fra fire ulike anlegg som bruker selskapets løsninger. 

På seminaret deltok det personell fra fire ulike anlegg som bruker selskapets løsninger. 

Kyvik forklarer at brukerforeningen avholder et møte en gang i året, men ved spesielle behov og etter kundens ønske kan dette forekomme oftere. 

- Vår RAS brukerforening er ment for å skape et felles møterom for brukerne av vår teknologi. Medlemmene, gis anledning til å utveksle informasjon og kunnskap om teknologien. Samtidig vil medlemmene være med på å påvirke Krüger Kaldnes slik at teknologien og systemer utvikles til brukernes beste. Nye innovative løsninger vil også være et tema i disse samlingene, da samspill med brukerne står sentralt i utvikling av nye og bedre løsninger. 

Samarbeid 

Tilbakemeldingene sier hun var svært gode, og hun er glad for å kunne bidra til å skape en felles møteplass for brukere deres.

- Dette har også vært etterspurt fra våre kunder. Spesielt er vi glade for samarbeidet som oppstår på tvers av ulike oppdrettere, både med hensyn på erfaringsutveksling, men også hvordan dette gjør oss som teknologileverandør bedre rustet til å designe enda bedre RAS-anlegg, sier hun. 

Kaldnes brukerforening vil også arrangere kurs og seminarer, i tilknytning til alle elementer som inngår i et RAS-anlegg. 

- Vi planlegger også å ha en brukerforening rettet mot "turn key" konseptet. Der vi leverer komplette landbaserte settefisk anlegg sammen med entreprenøren Total Betong. I disse møtene ønsker vi å invitere til samspill rundt innovative løsninger for bygg, prosess og fiske håndtering. Vi vil i disse møtene invitere fagpersoner med spisskompetanse på spesielt viktige deler av den totale leveransen, opplyser Kyvik.

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse