Gå til innhold
Annonse

- Det er viktig at næringen rigger seg til det som kommer

Rolf-Terje Kaurin, salgsrepresentant for Clæver mener det er viktig å være med på digitaliseringsreisen. Foto: Harrieth Lundberg
Rolf-Terje Kaurin, salgsrepresentant for Clæver mener det er viktig å være med på digitaliseringsreisen. Foto: Harrieth Lundberg

Digitalisering er utfordrene, også for sjømat- og oppdrettsnæringen. Denne utfordringen skal spesialistselskapet Clæver hjelpe til med å løse.

Annonse

Rolf-Terje Kaurin er fra Gryllefjord på Senja og er vokst opp med fisk. I dag arbeider han i selskapet Clæver som er digitaliseringsspesialist for sjømatnæringen og oppdrettsnæringen.

- Jeg kom ut fra fiskebåten etter at fiskeprisen ble dumpet i 2008, så flyttet jeg til Harstad og fikk meg en utdannelse. Siden da har jeg holdt på med digitalisering, IT, markedsføring og salg, sier han.

Kaurin forteller videre at han nå arbeider med å introdusere Clæver på det norske markedet. Clæver er en del av det nederlandske selskapet Vekrasoft B.V.

Viktig å ta eierskap

Han forklarer at en av utfordringene med digitalisering av oppdrettsnæringen er å kunne standardisere datainnsamling, lage systemer som håndterer datainnsamling og presentere datainnsamling til de forskjellige direktoratene og forvaltningsorganene som ønsker rapportering. I tillegg er det en utfordring ifølge Kaurin å få næringen til å ta en aktiv del av prosessen.

- At næringen tar eierskap til dette. For det er jo mye enklere om en for eksempel spør forvaltningsorganet om hva dere vil ha, så leverer du det. Så kan en egentlig lage det på egne premisser. At næringen aktivt tar del i utviklingen av digitaliseringsprosessen i næringen, tror jeg er kjempeviktig, utdyper han.

Han legger til at det er veldig spennende å se på hva som foregår i næringen. Samtidig poengterer han at det er svært viktig at næringen rigger seg til det som kommer.

Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene holdt den 6 mai i samarbeid med Nærings- og Fiskeridepartementet et seminar om digitalisering av sjømatnæringen. Foto: Harrieth Lundberg
Sjømat Norge, Norsk Industri og Sjømatbedriftene holdt den 6 mai i samarbeid med Nærings- og Fiskeridepartementet et seminar om digitalisering av sjømatnæringen. Foto: Harrieth Lundberg

- Om en ser på verden som helhet, i absolutt alle bransjer, så skal alt digitaliseres. Så er spørsmålet: er det digitaliseringen som er målet eller veien dit man vil? Fordi alt kommer til å endre seg om 5 – 10 år hvordan en driver business, understreker Kaurin.

At det er viktig å være med på digitaliseringreisen, er noe han er svært opptatt av. På den måten blir en ikke sittede igjen å gjøre ting på samme måte som en gjorde på midten av 2000-tallet.

Les også: - Dagens rapporteringsregime er ikke rigget for fremtiden

- For da vil man konkurransemessig sett ligge ganske langt bak i leksa. Og når en allerede vet at en har landbasert oppdrett som leverer fisk i Dubai av alle plasser, så kommer konkurranseutsiktene til å være ganske annerledes i fremtiden i forhold til det vi har nå. Så det er viktig å ha det på plass, sier han.

Systemet ivaretar dataene

Hvordan kan digitalisering hjelpe oppdrettere til å bli mer konskuransedyktig?

- Gjennom digitalisering kan en få en større oversikt over hva en holder på med. Man får en mye bedre kvalitativ informasjon rundt dette med kostander i forbindelse med produksjon og salg, i tillegg kan en ivareta sporbarhet og rapportering på en mye enklere måte, forteller han.

Dette gjør det ifølge Kaurin enklere å drive eksport og salg fordi en er koblet opp mot andre systemer som automatisk gjennomfører oppgavene. Han poengterer at dette betyr at en vil ha mindre behov for å «pushe» tall som tidligere måtte gjøres.

Les også: Vil forbedre digitalisering og automatisering i havbruksnæringen

- Det er også noe som jeg har oppdaget når jeg har vært ute på mine reiser i Norge at i enhver bedrift har du alltid et excel-ark som alltid har et eller annet navn, som «Gildestad» eller «Bjarnelista». Og i den listen står det nøkkeltall for bedriften er utgangspunkt for alt av rapporter som tas ut av bedriften, sier Kaurin.

Han forklarer videre at en istedenfor å ha en slik liste at en heller kan ha et system som ivaretar og arkiverer og behandler dataene på en slik måte som er i tråd med regelverket til EU, i tillegg til regelverkene som etterhvert blir iverksatt av den norske stat.

Behovsanalyse er viktig

Før en oppdretter setter i gang med digitaliseringsprosess så er det ifølge Kaurin noen spørsmål som er viktige å reflektere over, inkludert en behovsanalyse.

- Hva skal dette gjøre for meg? Hvorfor skal jeg gjøre dette? Hva er det egentlig har behov for? Så kan en gå videre, understeker den tidligere fiskeren.

Han legger til avslutningsvis at det også er viktig å tenke over hvilke krav som stilles fra forvaltingsorgan, hvordan en kan gjøre det minst mulig arbeidskrevende, slik at en kan bruke mer tid på fiskehelse og miljø.

Bakgrunn

  • Norsk Industri, Sjømat Norge og Sjømatbedriftene har gått sammen med Nærings- og fiskeridepartementet for en mer digital næring og forvaltning.
  • Målet er et offentlig- privat med mål om blant annet forenklert rapportering i hele verdikjeden for sjømatnæringen. 
  • Et offentlig-privat samarbeid ble allerede etablert i 2001, da havbruksnæringen sammen med Nærings- og fiskeridepartementet etablerte Havbruksdata.
  • Det nye samarbeidet er revitalisering samarbeidet fra 2001

 

 

Har du en sak du
vil tipse oss om?

Annonse