Gå til innhold
Annonse
Torsk Rømt oppdrettstorsk, garn, fanget
Torsk Rømt oppdrettstorsk, garn, fanget

Den siste måneden kan så mye som 70 000 fisk ha rømt fra norske oppdrettsanlegg. Prosjektingeniør, Arne Fredheim mener næringens nullvisjon er urealistisk, men fornuftig. – Det vil alltid være en viss sannsynlighet for at det skjer uhell, sier han.

Annonse

Øyvind Sjøthun Røen

Prosjektingeniør ved Sintef, Arne Fredheim har jobbet mye med utstyrsfeil og kilder til rømming fra oppdrettsanlegg. Fredheim har også være medlem i rømmingskommisjonen for akvakultur og har de siste årene blant annet sett på hvordan belastninger og bevegelser på anlegg kan forårsake rømminger. Han tror det er vanskelig å peke ut ett spesifikt problem blant årets rømmingstilfeller.

Arne Fredheim mener det alltid være en sjanse for at det skjer uhell. Foto: Sintef
Arne Fredheim mener det alltid være en sjanse for at det skjer uhell. Foto: Sintef

- Det er et ganske sammensatt årsaksbilde. Rømmingstallene har gått kraftig ned etter innføring av NYTEK og NS 9415, men steg noe igjen mot 2011. 2012 og frem til de siste hendelser i 2013 har det vært rapportert lite rømming, sier Fredheim til Norsk Fiskeoppdrett / Kyst.no.

Les også: Norges Miljøvernforbund politianmelder NRS

Les også:  Slik er rømmingssituasjonen

Gjennom sitt forskningsarbeid har prosjektingeniøren hatt en tett dialog med oppdretterne. Han forsikrer om at næringen tar rømmingsproblematikken svært seriøst.

- Jeg vet at mange selskaper er veldig opptatt av dette. Mange av de store oppdrettsselskapene har også tatt initiativ til prosjekter og har kjørt modellforsøk for å prøve å finne fram til årsaker. Jeg har inntrykket av at man tar dette veldig seriøst.

- Det er sikkert mange elementer for både store og små hvor det er forbedringspotensiale. Det er også ting vi jobber med og prøver å bidra til å finne løsninger på, sier Fredheim.

Fredheim mener nullvisjonen er et fornuftig, men urealistisk mål. Foto: Miljødirektoratet.
Fredheim mener nullvisjonen er et fornuftig, men urealistisk mål. Foto: Miljødirektoratet.

En realistisk nullvisjon?

Til tross for flere rømminger denne høsten har Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) holdt fast den etablerte nullvisjonen.

- Havbruksnæringen har en nullvisjon når det gjelder rømming. Selv om rømmingstallene er betydelig redusert de siste sju årene, er det fremdeles hendelser hvor det rømmer fisk, uttalte Elin Tveit Sveen i FHL tidligere denne måneden.

Fredheim mener det er nødvendig og fornuftig å ha en slikt nullvisjon.

- Jeg tror det er fornuftig å ha en nullvisjon, men jeg tror ikke det er mulig å komme ned mot null. Det finnes ikke null risiko. Man kan f.eks. aldri kunne garantere seg mot at fraktefartøy krasjer inn i en merd. Det vil alltid være en viss sannsynlighet for slike typer scenarioer.

- Det blir det samme som at man har en nullvisjon på døde i trafikken. Det er en visjon, men ikke mulig å nå. Samtidig er det viktig å ha en visjon om det, og jobbe med å komme dit.

Les ogsåVurderer metoder for å fjerne rømt fisk i elver

Les også:  Rømming hos NRS Feøy,

Annonse