Gå til innhold

Dette bestemmer avkastningen til de børsnoterte lakseselskapene

Bård Misund er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Foto: UiS.
Bård Misund er førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger. Foto: UiS.

I en artikkel publisert i tidsskriftet Journal of Commodity Markets, har førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger sett på hva som avgjør hva aksjeeierne i norske, børsnoterte lakseselskaper får i avkasting.

- Resultatene viser at standard risikofaktorer som markedets risikopremie (dvs. risikoen i markedet generelt), i tillegg til såkalte Fama-French (HML og SMB) risikofaktorer påvirker avkastningen til oppdrettsselskaper. Med andre ord, avkastningen til lakseselskaper blir påvirket av hva som ellers skjer i markedet, skriver Bård Misund i en e-post.

For en nærmere forklaring viser han til diskusjon i kapittel 6, side 9. Klikk her for å lese artikkelen, eller se nederst i saken for et sitat fra det nevnte kapittel.

Ikke overraskende bestemmes avkastningen også av lakseprisen.

- I snitt viser resultatene at en økning i lakseprisen på 1% fører til en økt avkastning på 0.25%, dvs. en fjerdedel av prisendringen, skriver han videre.

Boble i lakseaksjer? 

Men han understreker at ikke alt fanges opp i modellen brukt i artikkelen.

- En del av avkastningen er uforklart (dvs. ikke forklart av variabler i modellen). Om dette skyldes at det er en boble i lakseaksjer er noe jeg forsker på for øyeblikket.

Underprising

I tillegg fant han signifikantet verdier av det som kalles "alfa".

- Alfa er avkastning som ikke kan knyttes til det som kalles systematisk risiko (dvs. den risikoen som investorer skal få betalt for). Alfa er et mål på underprising. "Seeking alfa" er et begrep som brukes om å lete etter underprisede aksjer/aktiva. At jeg finner en positiv og signifikant alfa kan tyde på at laksesektoren har vært underpriset, noe som har korrigert seg i perioden som er undersøkt.

Som oppsummering skriver han at avkastningene til lakseaksjer kan forklares med:

  • Systematisk risiko, dvs. eksponering mot 1) markedet generelt (beta under 1), 2) de børsnoterte lakseselskapene kan karakteriseres som verdiselskaper, og 3) en negativ størrelsespremie (dvs. lavere avkastning enn et tilsvarende lite selskap ville hatt)
  • Alfa
  • Industrispesifikk risiko (laksepris)
  • Uforklart (kan skyldes et element av bobler/irrasjonell investoratferd. Men vanskelig å si. Han holder på å undersøke dette for øyeblikket)

- Funn av positiv og signifikant alfa, kombinert med at selskapene er "verdiselskaper", tyder på at lakseselskapene kanskje var underpriset i utgangspunktet. Med andre ord, deler av den høye avkastningen de siste årene kan skyldes en reprising av lakseselskaper som følge av økt interesse og kunnskap blant investorer og analytikere om lakseselskaper og sektoren, avslutter Misund.

 

Sitiat fra kapittel 6, ref tidligere henvisning:

The beta is 0.8062, suggesting that salmon stocks are slightly defensive compared to the market as a whole (beta of 1). This result indicates that salmon stocks are less risky than the Oslo Stock Exchange in general, suggesting that the superior returns on salmon stocks in recent years is not explained by high market (systematic) risks exposure. Later in this section, we will examine if this is also the case for individual salmon firm stocks.

Next, turning to the Fama-French-Carhart model (Model 2), we find evidence that additional macro factors also play a role in determining the returns on salmon stocks (Table 4, column 3). Both coefficients on SMB and HML are statistically significant at the 1% level. Including the new variables affects the coefficient on MRP, which drops to approximately 0.7, while the adjusted R2 increases from 30 to 42%. The change in coefficient on MRP can suggest that the market model in Eq. (2) is misspecified, and the coefficient on MRP is possibly adversely affected by the omitted variable bias. If this is the case, academics and practitioners attempting to calculate the beta for salmon stocks should consider using a Fama-French 3-factor model as opposed to the popular single-factor market model. 

Moreover, the coefficients on the SMB and HML factors can be interpreted economically. A positive (negative) coefficient on SMB indicates that the return on a stock, or a portfolio, is positively associated with a small firm risk premium (i.e. a large firm risk discount). Our results suggest that the listed salmon stock portfolio is tilted towards large stocks. This is not surprising since the sample comprises some of the largest companies on the Oslo Stock Exchange. Several of the firms are among the top 25 largest. Moreover, a positive (negative) coefficient on HML suggests a tilt towards value (growth) stocks. The results in our study suggest that the salmon stock equally-weighted portfolio is tilted towards the risk premium associated with value stocks. In summary, the results of the Fama-French-Carhart regression suggests that salmon stocks are defensive, and tilted towards large caps and value stocks.

Har du en sak du
vil tipse oss om?